W styczniu Sejm uchwalił ustawę o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej. Daleko idące wątpliwości wzbudził sposób unormowania uprawnień do otrzymania płatności bezpośrednich. Samorząd rolniczy z Podlasia zauważył także problem wspólnot gruntowych. Zdaniem przedstawicieli Podlaskiej Izby Rolniczej, nie do przyjęcia jest także przepis dotyczący możliwości różnicowania płatności uzupełniającej w wersji  przyjętej przez Sejm, tzn. uzależnienia od liczby zwierząt posiadanych w danym okresie lub w danym dniu.

Źródło: Podlaska Izba Rolnicza