W projektach rozporządzeń - dotyczących m. in. działania „Renty strukturalne” oraz „Młody rolnik” - przyjęto średnią powierzchnię użytków rolnych w gospodarstwach rolnych w poszczególnych województwach, w danym roku, na podstawie danych zawartych we wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych złożonych w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Średnia ta będzie określać minimalną powierzchnię gospodarstwa przejmującego grunty za rentę strukturalną oraz minimalną powierzchnię gospodarstwa młodego rolnika.

Przy takim założeniu, argumentują działacze ŚIR, w warunkach woj. śląskiego, a także innych województw Polski południowej, średnia ta będzie znacznie wyższa od średniej powierzchni gospodarstwa podawanej przez GUS. Jeśli więc takie rozwiązanie zostanie przyjęte, nastąpi znaczne ograniczenie dostępu do ww. działań PROW dla mniejszych gospodarstw. Stoi to w sprzeczności z samą ideą ww. działań PROW, czyli poprawie struktury obszarowej. 

Zarząd ŚIR proponuje więc przyjęcie w tych rozporządzeniach średniej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwach rolnych w poszczególnych województwach, w danym roku, na podstawie danych GUS.

Źródło: Śląska Izba Rolnicza