Rząd przyjął informację na temat środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, przedłożoną przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.
Pieniądze z Funduszu zostaną wykorzystane przede wszystkim na naprawę infrastruktury przeciwpowodziowej i naprawę (remont) wałów przeciwpowodziowych oraz innych urządzeń melioracji wodnych podstawowych. Zostaną przekazane na remont i odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej, wodociągowej oraz kanalizacji. Rozdysponuje je minister spraw wewnętrznych i administracji.

Parlament Europejski 6 kwietnia br. zatwierdził decyzję Komisji Europejskiej o przyznaniu Polsce środków z Funduszu Solidarności UE. W ciągu 6 miesięcy od ich wykorzystania powinniśmy przedłożyć KE sprawozdanie w tej sprawie. Środki Funduszu mogą być wykorzystywane wyłącznie na usunięcie skutków powodzi, nie mają charakteru prorozwojowego. Nie można z nich finansować kosztów usunięcia szkód w mieniu prywatnym i podlegającym ubezpieczeniu. Muszą być wykorzystane w ciągu 12 miesięcy od daty ich wpłynięcia na rachunek bankowy w Polsce. Zostaną przekazane w jednej transzy.