Jak rząd zamierza rozwiązać problemy wywołane ASF i zapobiec ich zwiększaniu?

Komisje: Administracji i Cyfryzacji, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Spraw Wewnętrznych spotkały się dziś na wspólnym posiedzeniu zwołanym w efekcie „braku reakcji rządu na wniosek rolników oraz Wojewody Podlaskiego odnośnie wprowadzenia przez Radę Ministrów stanu klęski żywiołowej na wskazanych obszarach województwa podlaskiego w związku z afrykańskim pomorem świń i szkodami wyrządzonymi przez zwierzynę łowną oraz wypłaty należnych rekompensat dla rolników”.

Stanisław Huskowski, wiceminister administracji i cyfryzacji, stwierdził, że rząd zmienił rozporządzenie dotyczące zadań ARiMR, umożliwiając jej wypłaty odszkodowania.

Zdaniem MAC, nie zostały wyczerpane przesłanki, które mogą spowodować, że na Podlasiu potrzebny jest stan klęski żywiołowej. Nie można mówić o szkodzie w mieniu w wielkich rozmiarach, nie ma skutków zagrażających mieniu czy życiu wielu osób. W czym miałby pomóc stan klęski żywiołowej? W żaden sposób nie zwiększa on możliwości odszkodowawczych. Powoduje inne zorganizowanie i inny zakres odpowiedzialności organów państwa i ograniczenia wolności dla obywateli. Nie ma puli pieniędzy, która byłaby dostępna po ogłoszeniu stanu klęski – ogłoszenie tego stanu nie byłoby zasadne ani pomocne - mówił Huskowski.