Jak informuje Urząd Wojewódzki w Białymstoku, wniosek wojewody w sprawie stanu klęski żywiołowej nie został rozpatrzony przez rząd:

„Odpowiedź na wniosek Wojewody Podlaskiego z dnia  10 listopada 2014  r., uzupełniony pismem z  dnia 12 listopada 2014 r.,  o wprowadzenie  przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia stanu klęski żywiołowej  na terenie województwa podlaskiego w powiatach: sokólskim, sejneńskim, hajnowskim, bielskim, siemiatyckim, na terenie  gmin: Płaska, Lipsk, Sztabin w powiecie augustowskim oraz gmin: Czarna Białostocka, Supraśl, Zabłudów, Michałowo, Gródek w  powiecie białostockim , Rutki w powiecie zambrowskim oraz  Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie z  miastem Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo i  Ciechanowiec w powiecie wysokomazowieckim, została doręczona  Wojewodzie Podlaskiemu faksem w dniu 19 listopada 2014 r.  (oraz  pocztą w dniu 21 listopada 2014r.). Z pisma wynika, że Pani Ewa Kopacz  Prezes Rady Ministrów w związku ze złożonym wnioskiem poleciła  rozpatrzenie go w inny sposób, poprzez polecenie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrowi Środowiska przygotowanie innych propozycji rozwiązań , które będą właściwe w zaistniałej sytuacji , a w  szczególności wypracowanie innych mechanizmów wsparcia finansowego dla rolników, których uprawy zostały zniszczone przez dziki.”

Jednocześnie z wyjaśnień UW nie wynika, aby dotychczasowa pomoc udzielona rolnikom mogła być uznana za wystarczającą. Potrzebna jest przede wszystkim „pomoc finansowa do pełnej wysokości oszacowanej szkody”:

„Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o uruchomieniu pomocy  w ramach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 roku w związku ze szkodami spowodowanymi przez dziki w uprawach  rolnych.  Pomoc ta jest udzielana jako wsparcie de minimis w wysokości 850 zł do jednego hektara. Kilkakrotnie występowaliśmy do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Środowiska z prośbą o zastosowanie pomocy finansowej do pełnej wysokości oszacowanej szkody w uprawach polowych. Zwróciliśmy się też z prośbą o wprowadzenie instrumentów prawnych  umożliwiających korzystanie z kredytów obrotowych na zasadach  preferencyjnych.

Ponadto Wicewojewoda wielokrotnie występował do Ministra Środowiska z prośbą o utworzenie funduszu asekuracyjnego, z którego środki przeznaczane byłyby na wypłatę należnych rolnikom odszkodowań.

Działanie te dotyczyłoby sytuacji, kiedy w wyniku restrykcji spowodowanych ograniczeniami w związku z wystąpieniem wirusa ASF, nadmiernie wzrosła populacja dzików a koła łowieckie nie będą mogły prowadzić racjonalnej gospodarki łowieckiej” – informuje UW z Białegostoku i zapewnia, że

„W krótkim czasie zostaną zintensyfikowane odstrzały dzików. W tym celu zostanie wprowadzony, zgodnie z prawem łowieckim odstrzał zastępczy w tych obwodach, w których roczne plany łowieckie nie są realizowane w sposób skutecznie zapewniający zmniejszenie pogłowia dzików.”

Rolnicy protestujący na Podlasiu podkreślają, że w podobnej sytuacji na Łotwie już w lipcu wprowadzono stan wyjątkowy na wyznaczonym obszarze, sąsiadującym z Białorusią.