KRIR zapytała MRiRW o płatności bezpośrednie w 2014 roku.

Jak wynika z odpowiedzi, w 2014 roku będą stosowane następujące rodzaje płatności:

- jednolita płatność obszarowa,

- płatności oddzielne: płatność do pomidorów, płatność do owoców miękkich, płatność cukrowa,

- wsparcie specjalne: płatność do krów, płatność do owiec, specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, płatność do surowca tytoniowego wysokiej jakości,

- przejściowe wsparcie krajowe: płatność niezwiązana do chmielu, płatność niezwiązana do skrobi ziemniaczanej, płatność niezwiązana do tytoniu.

Oznacza to, że za rok 2014 przyznawane będą te same rodzaje płatności, które stosowane były w odniesieniu do roku 2013, z wyjątkiem uzupełniającej płatności podstawowej (tzw. sektor I) oraz płatności uzupełniającej do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na pasze, uprawianych na trwałych użytkach zielonych. Pozostałe płatności z przejściowego wsparcia krajowego będą wypłacane w wysokości 80 proc. ubiegłorocznych.

„Z uwagi na konieczność przekazania do druku spersonalizowanych formularzy wniosków o przyznanie płatności za 2014 r. jeszcze przed wejściem w życie rozporządzenia nr 1310/2013, tj. przed dniem 20 grudnia 2013 r., zostały one opracowane w taki sposób, aby umożliwiały wnioskowanie o przejściowe wsparcie krajowe niezależnie od późniejszych rozstrzygnięć w zakresie stosowania poszczególnych rodzajów płatności. Dlatego też w przesyłanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa formularzach zamieszczone są rubryki dotyczące uzupełniającej płatności podstawowej i płatności uzupełniającej do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych, mimo że płatności te nie są stosowane w odniesieniu do roku 2014. Zgodnie z informacją zawartą w formularzu, odpowiednie pola należy wypełniać tylko wtedy, gdy dana płatność uzupełniająca jest przyznawana” - poinformowano.