W związku z opublikowaniem kursu wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2014 r. (4,1776 zł za 1 EUR) w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane już zostały projekty rozporządzeń w sprawie stawek płatności stosowanych od 1 grudnia 2014 r. Zaplanowano je wstępnie na następującym poziomie:

  • Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) - 910,87 zł/ha;
  • płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. (płatność niezwiązana z produkcją) - 1 000,39 zł/ha;
  • płatność uzupełniająca do skrobi (płatność niezwiązana z produkcją) - 351,69 zł/tonę;
  • płatność uzupełniająca do tytoniu (płatność niezwiązana z produkcją) - 4,53 zł/kg tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia oraz 3,18 zł/kg tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia;
  • oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) - 165,55 zł/tonę;
  • oddzielna płatność z tytułu owoców miękkich - 1 569,76 zł/ha;
  • płatność cukrowa - 53,61 zł/tonę;
  • płatność do krów - 595,30 zł/szt.; 
  • płatność do owiec - 125,32 zł/szt.; 
  • specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych - 556,37 zł/ha.