Tegoroczne stawki poszczególnych rodzajów płatności bezpośrednich wynoszą:

- płatność obszarowa jednolita - 710, 57 zł/ha,

- uzupełniająca płatność podstawowa - 274, 23 zł/ha,

- uzupełniająca płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych - 396,14 zł/ha,

- uzupełniająca płatność do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. - 1 476,08 zł/ha.,

- specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych - 219,53 zł/ha,

- płatność do krów - 410,89 zł/sztukę,

- płatność do owiec - 103,05 zł/sztukę,

- płatność cukrowa - 56 zł/tonę,

- oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) - 173,33 zł/tonę,

- przejściowa płatność z tytułu owoców miękkich - 1 761,99 zł/ha.