Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenie zmian w obowiązujących przepisach, tak by dostęp do wsparcia na operacje typu „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” nie wiązał się z koniecznością ubezpieczenia w ZUS po otrzymaniu pomocy.

W opinii KRIR, stawki w ZUS zniechęcają rolników do skorzystania z pomocy i rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej. Obawy rolników wzrosły wraz z zagrożeniem epidemicznym, gdyż niepewna jest przyszłość nie tylko pojedynczych przedsiębiorstw, ale całych gałęzi gospodarki - argumentują samorządowcy.

KRIR proponuje jednak konkretne rozwiązanie w tej sytuacji, które ma skutkować większym zainteresowaniem beneficjentów skorzystaniem ze wsparcia: "Proponujemy zastąpienie tego wymogu obowiązkiem zapłaty podwójnej wysokości składki KRUS zgodnie z art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2020 r. poz. 174). Obecne uregulowania skutkują dużą obawą po stronie rolników czy podołają opłacić wysokie składki ubezpieczenia społecznego, przez co wielu z nich rezygnuje z ubiegania się o przyznanie pomocy."