Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Sawicki podpisał rozporządzenie w sprawie stawek płatności bezpośrednich, które za 2009 r. otrzymają polscy rolnicy. Koperta finansowa przeznaczona na te dopłaty wynosi ponad 12,6 mld zł i będzie o ponad 3 mld zł wyższa niż w 2008 roku. Wynika to m.in. z bardzo korzystnego kursu wymiany euro na złotówki, który w tym roku wyniósł 4,2295 zł/euro. Kurs ten został ustalony zgodnie z obowiązującym prawem przez Europejski Bank Centralny na 30 września br. i obowiązuje we wszystkich krajach, które nie mają wspólnej waluty euro. Na wysoki poziom dopłat bezpośrednich wpływ ma również to, że polscy rolnicy otrzymają za 2009 r. 90% płatności jakie dostają ich koledzy w Państwach starej Unii, podczas gdy dopłaty za 2008 rok stanowiły 80% takich dopłat. ARiMR rozpocznie wypłacanie pieniędzy z dopłat bezpośrednich, zgodnie z prawem od 1 grudnia br. i planuje, że do końca 2009 roku pieniądze z tego tytułu otrzyma około 1 mln rolników.

Rodzaje płatności bezpośrednich przyznawane rolnikom oraz stawki płatności obowiązujące w 2009 roku:

1. jednolita płatność obszarowa (JPO)  506,98 zł/ha

2. krajowe uzupełniające płatności obszarowe, w tym:

· płatność do grupy upraw podstawowych (UPO)  356,47 zł/ha

· płatność do powierzchni uprawy chmielu (płatność związana z produkcją)  507,54 zł/ha

· płatność do powierzchni uprawy chmielu (płatność niezwiązana z produkcją) 861,32 zł/ha

· płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce)  502,62 zł/ha

3. płatność do upraw roślin energetycznych  190,33 zł/ha

4. płatność cukrowa  53,47 zł/tonę

5. pomoc do rzepaku 176 zł/ha

6. oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów)  166,82 zł/tonę

7. przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich  1691,80 zł/ha (z czego 972,78 zł z budżetu UE, 719,02 z budżetu krajowego).

Źródło: MRiRW