W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 najlepsze polskie gospodarstwa stracą na płatnościach bezpośrednich - wyliczył Marek Zagórski, prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Zagórski swoje wyliczenia, które są oparte na propozycji nowej Wspólnej Polityce Rolnej przedstawionej prze Komisję Europejską, przedstawiał podczas Agrokonferencji BGŻ.

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej wyliczył, że przychody gospodarstw o powierzchni 300 ha (produkcja roślinna) z tytułu dopłat bezpośrednich, porównując dwa lata, rok 2014 i 2020 spadną o 1530 EUR. W 2014 roku takie gospodarstwo otrzyma w ramach płatności bezpośrednich 13665 EUR, a w 2020 roku - 12135 EUR.

Z kolei 100 ha gospodarstwo dostanie w 2014 roku 4555 EUR, a w 2020 - zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej - 4045 EUR.

Gospodarstwo o powierzchni 20 ha otrzyma odpowiednio: 911 i 809 EUR, a gospodarstwo 50 ha: 2278 i 2023 EUR.

W nowej perspektywie rolnicy będą otrzymywali płatność podstawową, która wynika z koperty krajowej (pieniądze na wszystkie płatności), a która będzie pomniejszona (koperta) o premię dla młodych rolników, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi, wsparcie powiązane z produkcją, płatności proekologiczne i uproszczony system dla małych gospodarstw.

Taki system oznacza, że skorzystają na nim najmniejsze gospodarstwa do 6 ha, które nie będą podlegały żadnej kontroli, nie będą musiały spełniać żadnych warunków cross-compliance, a będą musiały jedynie trzymać grunty w dobrej kulturze. Z kolei rolnicy z różnych krajów będą różnie obciążeni wymogami proekologicznymi, gdyż stawki tych płatności są uzależnione od finansowych kopert krajowych, a te, jak wiadomo są różne. Płatności proekologiczne w krajach członkowskich mają wynosić 30 proc. koperty krajowej.

W latach 2014-2020 budżet polski nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z dopłatami bezpośrednimi. Nie będzie wypłacał płatności uzupełniającej do produkcji roślinnej. W całej UE będzie jednolita płatność podstawowa, która nadal pozostanie zróżnicowana w poszczególnych krajach Wspólnoty.

Nadal najniższe płatności będą otrzymywali łotewscy rolnicy - ok. 150 EUR/ha. Najwyższe dopłaty przypadną dla maltańskich rolników - blisko 700 EUR/ha. Polska pozostanie poniżej średniej unijnej - nie co ponad 200 EUR/ha. Niemieccy rolnicy będą otrzymywali ponad 300 EUR/ha, a Francuscy prawie 300 EUR/ha.