Rolnicy, których straty w prowadzonym gospodarstwie przekroczyły 30%, wnioskujący o pomoc do 5 tys. zł otrzymali dofinansowanie zgodnie ze złożonym wnioskiem. Pozostali – których straty oszacowano powyżej 5 tys. zł – otrzymali zaliczki w wysokości 2,5 tys. zł – podaje ARiMR.

Pomoc suszowa przyznawana jest producentom rolnym, których średni roczny dochód z prowadzonej działalności rolniczej, w związku z wystąpieniem suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, obniżył się o ponad 30%.

W 2019 roku prawie 355 tys. rolników zgłosiło straty spowodowane przez suszę lub inne niekorzystne zjawiska pogodowe. Wnioskowana kwota odszkodowań przekroczyła 2,3 mld zł.

Jak podano, pod koniec kwietnia ARiMR otrzymała na ten cel kolejną pulę 280 mln zł, która w bardzo sprawny sposób została rozdysponowana do rolników. W ciągu zaledwie 10 dni cała kwota została przekazana na ich konta.

 - Jako agencja wykonawcza zrealizowaliśmy wszelkie założone cele, mimo trudnego czasu, w jakim żyjemy. Mam jednak świadomość, że rolnicy czekają na wypłaty pomocy suszowej, dlatego szybko i sprawnie wypłaciliśmy te środki. Dziękuję za ciężką pracę wszystkim w nią zaangażowanym - powiedział Tomasz Nowakowski, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Czytaj też:

ARiMR: Suszowe za ubiegły rok rozpatrzone w ponad jednej trzeciej, wypłacone niespełna w połowie

Pomoc po ubiegłorocznej suszy – zaliczkowo 2,5 tys. zł