Przechodnie narzekają na suchy pył w ustach, możliwy jest zakaz wstępu do lasów z powodu zagrożenia pożarami – ale na polach nic niepokojącego się nie dzieje…

Pierwszy raport IUNG dotyczący zagrożenia suszą jest publikowany 20 maja, obejmuje okres 21 marca - 20 maja. Trzeba jednak mniemać, że nie potwierdziły się zapowiedzi Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które w styczniu wskazywało na „bardzo intensywną suszę atmosferyczną i rolniczą”, a teraz już nie wskazuje…

Więcej: Już jest susza!

Wody Polskie zapowiadają obecnie, że w tym roku koncentrują się na lokalnych działaniach na terenach rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem regionów najbardziej zagrożonych suszą, w tym suszą rolniczą.

„Na nowatorski program retencji korytowej, dedykowany wyłącznie rolnictwu, w tym roku jest przeznaczone 60 mln zł. Równolegle wprowadzamy również kolejne rozwiązania z zakresu małej i dużej retencji, które poprawią stan zasobów wodnych w Polsce” – zapowiedziano.

Przypomniano też, że Wody Polskie kończą opracowanie kompleksowego planu przeciwdziałania skutkom suszy. Mają już też diagnozę sytuacji: jak wynika z analiz wykonanych na potrzeby planu przeciwdziałania skutkom suszy, zagrożonych występowaniem suszy rolniczej jest 45% powierzchni terenów rolnych i leśnych kraju, przede wszystkim na terenie województwa wielkopolskiego, część kujawsko-pomorskiego, lubuskiego oraz Mazowsza. Susza hydrologiczna zagraża natomiast aż na 95,4% kraju. Zasięg obszarów zagrożonych suszą hydrogeologiczną stanowi 35,6% powierzchni Polski. „Dlatego Wody Polskie w kolejnym roku swojej działalności intensyfikują zarówno prace planistyczne jak i inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem suszy” – podsumowano.

Skoro tylko niespełna połowa terenów rolnych i leśnych jest zagrożona suszą, a plan przeciwdziałania i środki na niego są, a aktualnego komunikatu o wystąpieniu suszy Wody Polskie nie mają – więc nie trzeba się niepokoić…

Warto też zauważyć, że również GUS jest spokojny, jeśli chodzi o opady. W opracowaniu „Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w lutym 2020 r.” (nowszego nie ma), podano: „Średnia temperatura powietrza w lutym br. wyniosła 4,0°C i była o 4,7°C wyższa od średniej normy z lat 1981–2010. Średnia miesięczna suma opadów ukształtowała się na poziomie ok. 58 mm i była o ok. 99% wyższa od średniej normy z wielolecia. Przebieg pogody w lutym br. nie stwarzał na ogół zagrożenia dla zimujących roślin. Wysoka, jak na tę porę roku, temperatura powietrza zakłócała zimowy spoczynek roślin. Pod koniec miesiąca w wielu rejonach kraju warunki agrometeorologiczne umożliwiły wykonywanie pierwszych wiosennych prac polowych.”

Wciąż nie wiadomo, kiedy do rolników trafi pomoc po - jeszcze - ubiegłorocznej suszy.

Czytaj też:

Suszowe wciąż w zawieszeniu – aktualizacja

MRiRW: pomoc dla rolników podczas epidemii: preferencyjne kredyty i przesunięcie środków z UE