Jak podało biuro prasowe warmińsko-mazurskiego urzędu marszałkowskiego, remont przejdą dwie świetlice wiejskie: w miejscowościach Więcki w gminie Budry i Kot w gminie Jedwabno. Koszt odnowienia świetlicy w Więckach to 53 tys. zł, a dofinansowanie z unijnego programu wspierającego inicjatywy wiejskie wynosi 25 tys. zł. We wsi Kot, oprócz remontu świetlicy, zbudowane zostaną przyłącza wodociągowe i sieć kanalizacyjna. Wartość tych inwestycji wynosi 270 tys. zł, a unijna dotacja 175 tys. zł. W obu miejscowościach beneficjentami są wiejskie samorządy.

Natomiast w Sorkwitach w powiecie mrągowskim zbudowana zostanie siłownia na świeżym powietrzu. Zakup i instalacja urządzeń do ćwiczeń ma kosztować 28 tys. zł, a unijne dofinansowanie to 22,5 tys. zł. O wybudowanie siłowni pod chmurką wnosiła miejscowa parafia ewangelicko-augsburska.

Inwestycje są współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

- To już jedne z ostatnich projektów, które uzyskają dofinansowanie w tej perspektywie finansowej. Chcemy, żeby dzięki inwestycjom wspomaganym z programu rozwoju obszarów wiejskich małe miejscowości na Warmii i Mazurach piękniały. Aby mieszkańcy wsi mieli warunki do rozwoju i odpoczynku w miejscu swego zamieszkania - podkreślił wicemarszałek warmińsko-mazurski Jarosław Słoma.