Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Kielcach rozstrzygnął pierwszy konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (RPO) na latach 2014-2020, związany z dotacjami biznesowymi dla osób, które ukończyły 30. rok życia.

Jak poinformował dyrektor kieleckiego WUP Arkadiusz Piecyk, pieniądze trafią do rozpoczynających działalność gospodarczą dzięki projektom, które będzie realizowało w regionie 15 instytucji otoczenia biznesu. Na te przedsięwzięcia przeznaczono 35 mln zł.

Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Kielcach rozstrzygnął pierwszy konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (RPO) na latach 2014-2020, związany z dotacjami biznesowymi dla osób, które ukończyły 30. rok życia.

Jak poinformował dyrektor kieleckiego WUP Arkadiusz Piecyk, pieniądze trafią do rozpoczynających działalność gospodarczą dzięki projektom, które będzie realizowało w regionie 15 instytucji otoczenia biznesu. Na te przedsięwzięcia przeznaczono 35 mln zł.

Preferowane w udziale w projektach będą osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy, m.in.: długotrwale bezrobotni, osoby o niskich kwalifikacjach, mieszkańcy obszarów wiejskich.

Przedsięwzięcia umożliwią udzielenie 852 dotacji na założenie firm - po ok. 24 tys. zł każda. Uczestnicy projektów wezmą też udział w szkoleniach, poświęconych prowadzeniu działalności gospodarczej. Przez pierwsze pół roku prowadzenia firm otrzymają także doradztwo w tym zakresie (podatkowe, księgowe, marketingowe, prawne) i dodatkowe środki finansowe niezbędne do poniesienia wydatków na prowadzenie działalności - tzw. wsparcie pomostowe, o comiesięcznej wartości równej co najmniej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

"Mam nadzieję, że wiele firm, które powstaną dzięki dotacjom z RPO, będzie firmami innowacyjnymi - znajdą niszę na rynku i będą w perspektywie tworzyły nowe miejsca pracy" - podkreślił Piecyk.

Pierwsze umowy na realizację przedsięwzięć dotacyjnych WUP podpisał z dwoma instytucjami. Jedna z nich to Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu. Fundacja przez niemal 25 lat funkcjonowania, udzieliła ponad 20 mln zł wsparcia dla nowo powstałych firm.

W projekcie Ośrodka "Przedsiębiorczość bez barier" będzie mogło uczestniczyć 90 osób, a dotacje otrzyma 75 firm. Przedsięwzięcie jest skierowane do mieszkańców sześciu typowo rolniczych powiatów województwa świętokrzyskiego: pińczowskiego, kazimierskiego, buskiego, staszowskiego, opatowskiego i sandomierskiego.

"To obszar o najmniejszym wskaźniku przedsiębiorczości w regionie i o najmniejszej liczbie działających przedsiębiorstw. Nasze rolnictwo jest tak rozdrobnione, że nie daje odpowiedniego poziomu życia mieszkańcom, dlatego wsparcie uruchamiania działalności gospodarczej jest bardzo ważne" - podkreśliła prezes Ośrodka, Halina Siemaszko.

Jak dodała, instytucja przy podobnych projektach stara się dobierać beneficjentów, którzy "rokują trwałość" działalności gospodarczej. "Prowadzimy rozmowy wstępne, potem dokładne szkolenie zakwalifikowanych do programów, by nauczyli się wszystkich aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które nie jest łatwe" - opisywała Siemaszko.

Po pół roku prowadzania firm przedsiębiorcy wezmą udział w coachingu, dotyczącym analizy prowadzonej działalności - ma to pomóc w wzmocnieniu pozycji na rynku nowych biznesów.

Z kolei 160 dotacji dla nowych firm rozdysponuje Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach. Prezes instytucji Ryszard Nosowicz zwrócił uwagę, iż pieniądze te są przeznaczone dla mikrofirm, zajmujących się głównie działalnością usługową, bo wartość dotacji nie pozwala na uruchomienie np. linii produkcyjnej. "Faktycznie na rynku zostaje potem ponad 50 proc. tych przedsiębiorstw, ale ileż powstaje nowych, w połączeniu w spółki () Można od jednoosobowego mikroprzedsiębiorstwa stać się dużą firmą" - ocenił Nosowicz.

Informacje o zasadach uczestnictwa w projektach, wkrótce pojawią się na stronach internetowych wyłonionych w konkursie instytucji. Lista wszystkich podmiotów, które będą rozdzielały dotacje dla chcących otworzyć własne firmy, znajdzie się też na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Kolejny konkurs na realizację projektów dotacyjnych w ramach RPO zostanie ogłoszony w marcu. Jego wartość ma wynieść 39 mln zł.

Przedsięwzięcia umożliwią udzielenie 852 dotacji na założenie firm - po ok. 24 tys. zł każda. Uczestnicy projektów wezmą też udział w szkoleniach, poświęconych prowadzeniu działalności gospodarczej. Przez pierwsze pół roku prowadzenia firm otrzymają także doradztwo w tym zakresie (podatkowe, księgowe, marketingowe, prawne) i dodatkowe środki finansowe niezbędne do poniesienia wydatków na prowadzenie działalności - tzw. wsparcie pomostowe, o comiesięcznej wartości równej co najmniej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

- Mam nadzieję, że wiele firm, które powstaną dzięki dotacjom z RPO, będzie firmami innowacyjnymi - znajdą niszę na rynku i będą w perspektywie tworzyły nowe miejsca pracy - podkreślił Piecyk.

Pierwsze umowy na realizację przedsięwzięć dotacyjnych WUP podpisał z dwoma instytucjami. Jedna z nich to Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu. Fundacja przez niemal 25 lat funkcjonowania, udzieliła ponad 20 mln zł wsparcia dla nowo powstałych firm.

W projekcie Ośrodka "Przedsiębiorczość bez barier" będzie mogło uczestniczyć 90 osób, a dotacje otrzyma 75 firm. Przedsięwzięcie jest skierowane do mieszkańców sześciu typowo rolniczych powiatów województwa świętokrzyskiego: pińczowskiego, kazimierskiego, buskiego, staszowskiego, opatowskiego i sandomierskiego.

- To obszar o najmniejszym wskaźniku przedsiębiorczości w regionie i o najmniejszej liczbie działających przedsiębiorstw. Nasze rolnictwo jest tak rozdrobnione, że nie daje odpowiedniego poziomu życia mieszkańcom, dlatego wsparcie uruchamiania działalności gospodarczej jest bardzo ważne - podkreśliła prezes Ośrodka, Halina Siemaszko.

Jak dodała, instytucja przy podobnych projektach stara się dobierać beneficjentów, którzy "rokują trwałość" działalności gospodarczej. - Prowadzimy rozmowy wstępne, potem dokładne szkolenie zakwalifikowanych do programów, by nauczyli się wszystkich aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które nie jest łatwe - opisywała Siemaszko.

Po pół roku prowadzania firm przedsiębiorcy wezmą udział w coachingu, dotyczącym analizy prowadzonej działalności - ma to pomóc w wzmocnieniu pozycji na rynku nowych biznesów.

Z kolei 160 dotacji dla nowych firm rozdysponuje Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach. Prezes instytucji Ryszard Nosowicz zwrócił uwagę, iż pieniądze te są przeznaczone dla mikrofirm, zajmujących się głównie działalnością usługową, bo wartość dotacji nie pozwala na uruchomienie np. linii produkcyjnej. - Faktycznie na rynku zostaje potem ponad 50 proc. tych przedsiębiorstw, ale ileż powstaje nowych, w połączeniu w spółki () Można od jednoosobowego mikroprzedsiębiorstwa stać się dużą firmą - ocenił Nosowicz.

Informacje o zasadach uczestnictwa w projektach, wkrótce pojawią się na stronach internetowych wyłonionych w konkursie instytucji. Lista wszystkich podmiotów, które będą rozdzielały dotacje dla chcących otworzyć własne firmy, znajdzie się też na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Kolejny konkurs na realizację projektów dotacyjnych w ramach RPO zostanie ogłoszony w marcu. Jego wartość ma wynieść 39 mln zł.