W kończącej się perspektywie budżetowej Świętokrzyskie otrzymało w ramach działań regionalnych PROW prawie 538 mln zł. Jak powiedział PAP Żołądek, na koniec kwietnia łączna wartość umów dofinansowania z beneficjentami sięgnęła 92 proc. tej sumy.

- Nie mamy żadnych wątpliwości, że uda nam się rozdysponować całą kwotę w przewidzianym okresie - zaznaczył. Dodał, że 80 proc. zostało już przekazane na konta beneficjentów.

Największą część PROW-u w Świętokrzyskiem stanowiły "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", na które przewidziano ok. 250 mln zł. Dotyczyło to między innymi inwestycji w instalacje wodno-sanitarne. Zdaniem Żołądka środki te pozwoliły na ogromny postęp na świętokrzyskiej wsi. Według jego wyliczeń dostęp do sieci wodociągowej ma obecnie 93 proc. gospodarstw regionu.

- Można szacować, że przed rozpoczęciem ostatniej perspektywy unijnej było to około 30-40 proc. - wyjaśnił.

Wiele do zrobienia jest nadal w dziedzinie inwestycji w sieci kanalizacyjne, do których dostęp ma obecnie ok. 54 proc. gospodarstw. W połowie poprzedniej dekady wskaźnik ten nie przekraczał 20 proc.

- Cieszymy się, że finansowanie tego typu inwestycji pozostanie w PROW-ie na lata 2014-20 - powiedział Żołądek. Przypomniał, że w projekcie programu zakładano, że nie będzie istniała taka możliwość.

W nowej perspektywie ze środków PROW nie będzie można już finansować działań przeciwpowodziowych i melioracyjnych. Na tego typu inwestycje województwo miało do dyspozycji ponad 38 mln zł. Według Żołądka inwestycje w wały czy instalacje przeciwpowodziowe będzie trzeba finansować głównie ze środków krajowych.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego nie wyklucza, że jeszcze w maju z ewentualnych nadwyżek środków uruchomiony zostanie konkurs z zakresu odnowy wsi.

- To są dotacje do 500 tys. zł, potem nie przewidujemy żadnych działań konkursowych. Chcemy skoncentrować się na rozliczeniu środków z programu - wyjaśnił.

Wszystkie inwestycje z zakresu PROW muszą zostać rozliczone do końca czerwca 2015 roku.