Jak wynika  z załącznika nr 1 do tej informacji, budżet na dopłaty na lata 2015–2020 wynosi ok. 20,3 mld euro.

Ponieważ na cały nowy okres budżetowy 2014-2020 jest 23,5 mld euro, wynika z tego, że na 2014 r. przeznaczono 3,2 mld euro.

Jeśli dostępną pulę 20,3 mld euro podzielić na 6 lat, na jeden rok przypada więc ok. 3,4 mld euro.

Oto zaprezentowane szacunkowe stawki, jak podano „obliczone z wykorzystaniem danych z kampanii 2014 r.”: