PROW 2014-2020 ukierunkowany będzie przede wszystkim na wzrost konkurencyjności rolnictwa - powiedziała Szalczyk na wtorkowym posiedzeniu senackiej komisji rolnictwa.

PROW realizowany jest ze środków unijnych w ok. 63 proc., pozostała część pochodzi z budżetu krajowego. Oznacza to, że 8,5 mld euro - to środki UE, a ponad 4,9 mld euro - krajowe - poinformowała wiceminister.

W ramach PROW będą realizowane priorytety Komisji Europejskiej dotyczące rozwoju wsi i rolnictwa. Można do nich zaliczyć m.in. innowacyjność rolnictwa, modernizację rolnictwa, pomoc dla młodych rolników, wsparcie dla małych gospodarstw, współfinansowanie inwestycji w przetwórstwie czy rozwój targowisk. Będą rozwijane działania wspierające inicjatywy mieszkańców wsi.

Jak mówiła wiceminister, pieniądze przeznaczone na PROW zostały już rozdzielone na poszczególne działania. Na inwestycje w przetwórstwie rolno-spożywczym zaplanowano kwotę 620 mln euro, na wsparcie młodych rolników - 700 mln euro, na restrukturyzacje małych gospodarstw - 450 mln euro, na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - 450 mln euro, na rozwój przedsiębiorczości na wsi - 100 mln euro, na budowę targowisk - także 100 mln euro. Zwiększone zostały z 580 do 700 mln euro środki na rolnictwo ekologiczne. Kontynuowanie będzie wsparcie dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, na ten cel przewidziano 2,3 mld euro.

Na inwestycje w gospodarstwach rolnych trafi w ciągu najbliższych siedmiu lat 2,8 mld euro wobec 2,2 mld euro w obecnej perspektywie - zaznaczyła Szalczyk. Dodała, że na inwestycje w produkcję prosiąt rolnik będzie mógł dostać do 1,5 mln zł, na rozwój produkcji mleka - do 500 tys. zł, na rozwój produkcji bydła mięsnego - także 500 tys. zł. Na pozostałe projekty zwiększające konkurencyjność rolnictwa - do 200 tys. zł. Szalczyk wyjaśniła, że resort rolnictwa zdecydował się na zmniejszenie kwoty na te inwestycje do 200 tys. zł na podstawie wyliczeń wykorzystania środków PROW 2007-2013. Okazało się, że średnia kwota przeznaczana na modernizację gospodarstwa wynosi 150 tys. zł, a najczęściej rolniczy wnioskowali o 120-140 tys. zł. Natomiast planowane zmniejszenie pomocy dla przetwórstwa z 20 do 2 mln euro wynika głównie z braku środków. Ministerstwu zależy, by z tego działania skorzystało jak najwięcej beneficjentów - dodała.

Zwiększona została kwota dla pomocy dla młodych rolników z 70 do 100 tys. zł na gospodarstwo. Małe gospodarstwa, których produkcja nie przekracza 15 tys. euro będzie mogło ubiegać się o pomoc do 60 tys. zł - wyliczała.

Poinformowała, że kwota zobowiązań z poprzedniego PROW wynosi łącznie 1,2 mld euro, w tym na renty wydane zostanie 560 mln euro, na zalesienia - 202 mln euro, na programy rolno-środowiskowe 317 mln euro.

Konsultacje III wersji projektu PROW zakończą się 10 lutego. Natomiast do 10 kwietnia resort rolnictwa chce zakończyć pracę i przesłać projekt do akceptacji Komisji Europejskiej, tak by jak najszybciej rozpocząć realizację tego programu - podkreśliła wiceminister.