Jak stwierdziła wiceminister, każda zmiana wprowadzana do projektu była uzgadniana i wszystkie postulaty strony polskiej były uwzględnione. Program jest ukierunkowany na aktywne gospodarstwa i ma umożliwiać duży rozwój gospodarstwom średnim - w efekcie realizacji PROW zwiększy się w Polsce grupa gospodarstw towarowych - przewiduje Zofia Szalczyk.