Konferencja „Wspólna Polityka Rolna 2013 plus – reforma na rozdrożu”, której organizatorem jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, była dyskusją na temat reformy WPR po rocznej debacie i przedstawieniu propozycji legislacyjnych przez Komisję Europejską. Wiadomo, że dysproporcje w dopłatach bezpośrednich mają pozostać. Nie ma w UE dwóch państw, które miałyby wsparcie na takim samym poziomie. Nie znany jest budżet na II filar Wspólnej Polityki Rolnej.

Czas biegnie szybko

Po polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej spotkanie to pozwoliło na wymianę poglądów i zwrócenie uwagi na istotne dla naszego kraju problemy, związane z reformą  wspólnej polityki rolnej.

W debacie wzięli udział Marek Sawicki i prof. dr hab. Jerzy Buzek. Komisarza UE do spraw rolnictwa – Daciana Ciolosa, reprezentował z-ca dyrektora DG AGRI – Jerzy Plewa. Swoje poglądy na reformę WPR przedstawił eurodeputowany Czesław Siekierski oraz Artur Balazs, rolnik i były minister rolnictwa. W trakcie spotkania wysłuchano wcześniej zarejestrowane wypowiedzi Daciana Ciolosa, Mette Gjerskov, minister  d.s. żywności, rolnictwa i rybołówstwa Danii oraz Paulo de Castro, przewodniczącego Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego.

Polska racja

- Spotykamy się w gronie tych, którzy wieś rozumieją i na wsi się znają – rozpoczął Marek Zagórski, prezes EFRWP.

- Z punktu widzenia rolników nie wiele się zmienia – rozpoczął Zagórski.

Wg. niego Polska powinna dążyć do ujednolicenia stawki płatności w całej UE wynikającej z zazielenienia produkcji. Do nierównych wypłat w latach 2014 – 2020 doprowadzą różne wielkości finansowych kopert krajowych. Generalnie płatności do gruntów powinny w UE wahać się od 80 do 120 proc. - Te cele powinniśmy realizować – powiedział Zagórski.

Szczera rozmowa

- WPR ma być prosta, ale i zazieleniona, bo chcemy zielonej przyszłości dla Europy - mówiła Mette Gjerskov, minister  d.s. żywności, rolnictwa i rybołówstwa Danii. Dunka przypomniała, jak trudne są negocjacje.

- Rolnicy muszą produkować z poszanowaniem środowiska – mówiła.
Dania przewodniczy teraz UE, jednak trudno sobie wyobrazić, żeby nowa polityka rolna powstała do końca tego roku.

- Jest to próba niewielkiego zmniejszenia dysproporcji w płatnościach bezpośrednich – powiedział Izabella Dąbrowska-Kasieiwcz z banku BGŻ.
O solidarność w Europie dla propozycji Komisji Europejskiej prosił Dacian Ciolos. Nie zażegnywał się, że to ostateczne rozwiązania.

- Jest sens zgłaszać kontrpropozycje do modelu przedstawionego przez Komisję Europejską – oświadczył Jerzy Buzek.

Nie jest znany jeszcze budżet unijny na lata 2014 – 2020. On będzie determinował wydatki na rolnictwo.

- Propozycje Komisji są niezrozumiałe – krótko podsumował Ciolosa Marek Sawicki.

- Nawoływanie naszych rolników do solidarności jest niemoralne, lepiej te słowa adresować do Holendrów lub Belgów – mówił.

- Nasze argumenty odbijają się od ściany w Komisji Europejskiej – wtórował ministrowi Artur Balazs.

- Dlaczego powstała tak niesprawiedliwa propozycja, kto za to opowiada – pytał Balazs. Te słowa Balazs skierował do Jerzego Plewy.

- Jestem zaskoczony tonem niektórych wypowiedzi, wybrano temat dopłat bezpośrednich, a nikt się nie zająknął, że Polska jest ogromnym beneficjentem w UE, rozmawiajmy o całej polityce rolnej – mówił Jerzy Plewa. WPR to nie tylko dopłaty, ale także programy rozwoju obszarów wiejskich, fundusze spójności – przekonywał.

- Musimy brać pod uwagę realia polityczne UE, nie wystarczy mieć rację, trzeba mieć większość, tak funkcjonuje Unia Europejska.
Decyzyjność w UE jest rozbita na różne poziomy. Jerzy Plewa jest z Komisji Europejskiej. Jerzy Buzek – Parlament Europejski zaś Sawicki zabiera głos w Radzie UE, gdzie są ministrowie rzadów państw członkowskich.

- Ciekawe co zrobi Parlament UE, jak się zachowa w sprawie WPR – pytał Sawicki.

- Ciolos by tej formy wystąpienia nie powtórzył tutaj, gdyby był obecny, jego wypowiedź miała charakter polityczny – powiedział Siekierski.

- Ja się o Parlament nie boję, boję się o Radę, a w niej jest Pan – powiedział Buzek. – Jesteśmy na tym samym wózku, nie powinniśmy Panie ministrze zadawać sobie takich pytań – dodał Buzek.

Parlamentu Europejskiego bronił także szef parlamentarnej komisji rolnictwa.

- Propozycje Komisji Europejskiej nie zmniejszają biurokracji i za dużo obowiązków zarzucają na rolników – oświadczył Paulo de Castro – Przewodniczącego Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego.

Napięcie studził Artur Balazs.

- Chcemy stworzyć korytarz, żeby doszło do wyrównania dopłat, nie dziś, nie jutro, ale w pewnej perspektywie – powiedział Balazs.

Pytał Marka Sawickiego, co zrobi Pan i rząd, jeśli odbijecie się od ściany z naszymi propozycjami? Jeśli dopłat nie wyrównacie?

- Jesteśmy na początku drogi, musimy zbierać front, żeby zmienić propozycje Komisji Europejskiej – odpowiedział Sawicki.

- W Radzie można zbudować mniejszość blokującą, ale co będzie jeśli nic się nie zmieni? – pytał Sawicki.

- Wszystko zależy od woli nie Ciolosa, ale Sarkozyego, powiedzmy sobie szczerze – powiedział Siekierski. Marek Sawicki krótko zripostował: może go nie będzie.

- Trzeba dawać Panie ministrze z naszej strony twarde sygnały, że się nie zgadzamy na takie propozycje, trzeba mówić, że będzie problem – mówił Balazs.

Balazs prosił ministra rolnictwa o większą stanowczość.

- Niech Pan zaangażuje Donalda Tuska do negocjacji, inaczej Polska nie wiele zrobi w rozmowach – powiedział Balazs.
Wiemy, o co chodzi, gdzie jest ściana.

- Tworzymy prawdziwą nie mistyfikacyjną debatę, za którą dziękuję – podsumował Balazs.
Co po 2020 roku?

- Czy po 2020 roku zostaną zniesione dopłaty do gruntów?

- Nie mogę spekulować, przekazuję fakty. Śledzimy szczegółowo debatę, w tym zakresie, głosy są różne. Wspólna Polityka Rolna zmienia się ewolucyjnie, nie rewolucyjnie – powiedział Jerzy Plewa.

Pamięci Józefa Ślisza

Konferencji towarzyszyły obchody rocznicy śmierci Józefa Ślisza – jednego z twórców solidarnościowego ruchu rolniczego w Polsce.