O limit środków finansowych na dopłatę krajową w roku szkolnym 2012/2013 ubiega się 165 Wnioskodawców, którzy złożyli wnioski na łączną kwotę ok. 121 mln zł. Realizacją dostaw mleka i przetworów mlecznych jest zainteresowanych ok. 12 tys. szkół podstawowych, w których udział w programie zadeklarowało ok. 2,3 mln uczniów.

Na realizację dopłaty krajowej w roku szkolnym 2012/2013 Rada Ministrów przeznaczyła 118 mln zł (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2012/2013).
Dyrektorzy OT ARR będą wydawać decyzje w sprawie przyznania limitu środków finansowych do 31 sierpnia 2012 r.

Rok szkolny 2012/2013 będzie dziewiątym z kolei rokiem szkolnym realizacji w Polsce programu „Szklanka Mleka".

Program „Szklanka Mleka", którego głównym celem jest promowanie zdrowego odżywiania poprzez zachęcenie dzieci i młodzieży do spożywania mleka i przetworów mlecznych oraz kształtowanie trwałego nawyku konsumpcji produktów mlecznych cieszy się dużym zainteresowaniem przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na terenie całego kraju. Dzięki programowi 2,4 mln dzieci uczęszczających do ok. 14,5 tys. placówek oświatowych ma możliwość spożywania mleka i przetworów mlecznych bezpłatnie lub po obniżonych cenach. Dotychczas polskie dzieci wypiły już ponad 1 miliard 300 milionów szklanek mleka.