„Wiktor Szmulewicz Prezes KRIR. Członek Rady Naczelnej PSL. Jest podejrzany o fałszowanie sprawozdań Krajowej Rady Izb Rolniczych. Z rozliczania dotacji na działalność międzynarodową w COPA – COGECA (szczegóły zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przedstawię w dniu 23 maja o godzinie 13:00 na specjalnej konferencji prasowej)” – taka informacja podpisana przez Władysława Serafina znalazła się dziś na stronie internetowej kółek rolniczych.

„Informatorami Rzeczpospolitej są agenci SB i ludzie którzy, w życiu publicznym mają kłopoty z prawem” – pisze poza tym i przytacza argumenty.

„W związku z wydarzeniami, które publikuje Rzeczpospolita jeszcze raz oświadczam, iż jako Prezes Związku ponoszę odpowiedzialność materialną za wszelkie zobowiązania Związku. Zatem fakt angażowania moich prywatnych pieniędzy jest bezsporny i zgodny z prawem, gdyż większość zobowiązań Związku byłaby wyegzekwowana z mojego prywatnego majątku w ramach odpowiedzialności skarbowej. Fakt tych operacji finansowych był i jest znany członkom kierownictwa Związku i wszystkim Ministrom Rolnictwa, jak również wszystkim „donosicielom”, „informatorom” - czytamy.

„Rewelacje Pana Włodarczyka, Banasiaka, Sobczaka, Kozaka i Szmulewicza są intrygą wewnątrz Związku jak i mają służyć do rozrywek wewnętrznych PSL. Nie mam nic wspólnego z grami politycznymi elit PSL. Ale mam pytanie co dalej z Elewarem….?” – napisał Serafin i zakończył: „Mógłbym pozwać Rzeczpospolitą do sądu za te kłamstwa. Pewnie starczyłoby na długi Kołek, ale decyzji jeszcze nie podjąłem”.