Około 100 złotych dotacji w przeliczeniu na jednego mieszkańca tyle będzie wynosić wsparcie z programu LEADER. Aby po nie sięgnąć trzeba stworzyć lokalną grupę działania oraz strategię rozwoju danego regionu.

Mieczysław Paradowski, MRiRW: część środków zostanie przeznaczona na funkcjonowanie Lokalnych Grup Działania jak również na współpracę krajową i zagraniczną.

Lokalne Grupy Działania będą też decydować o dofinansowaniu na program „Odnowy wsi”, dodatkowe źródła dochodów pozarolniczych, czy tak zwane małe projekty, które mogą dostać dofinansowanie do 20 tysięcy złotych.

Marek Staniek, wójt gminy Iwaniska: ze wszystkich tych form które są w Leaderze chcemy skorzystać. Na edukację, na rozwój przedsiębiorców, na wsparcie młodego człowieka i innych osób.

Program nie będzie łatwy do realizacji bo wymaga bardzo dużego zaangażowania lokalnej społeczności. Ale chętnych na dotacje nie powinno brakować.

Zdzisław Wrzałka, wicemarszałek woj. świętokrzyskiego: mamy bardzo wielu ambitnych ludzi, którzy chcą działać chcą coś robić dla lokalnych społeczności.

O tym które Lokalne Grupy Działania wygrają konkurs i dostaną dofinansowanie na realizacje ich strategii rozwoju będą decydowały urzędy marszałkowskie.

Źródło: Agrobiznes/ Dorota Florczyk