Szwedzkie Stowarzyszenie Rolników (LRF) widzi na horyzoncie kryzys na rynku żywności i wezwało swój rząd do większego wsparcia dla lokalnego rolnictwa.

Przewodniczący stowarzyszenia, zwrócił uwagę w połowie listopada, że ​​w ciągu ostatnich kilku miesięcy koszty wytwarzania produktów rolnych eksplodowały.

Niższe bezpieczeństwo żywnościowe

W Szwecji, według wyliczeń LRF, produkcja rolna wzrosła łącznie (w przeliczeniu) o 412 mln w porównaniu z poprzednim rokiem ze względu na wyższe ceny paliw, nawozów i innych środków eksploatacyjnych, na które każda szwedzka farma wydała średnio o około 27 500 euro więcej.

Dla wielu rolników sytuacja jest tak krytyczna, że ​​coraz więcej z nich zastanawia się, czy produkcja rolna jest nadal opłacalna w tych warunkach, poinformował przewodniczący Konsekwencją byłby spadek poziomu samowystarczalności w zakresie podstawowych artykułów żywnościowych oraz pogorszenie bezpieczeństwa żywnościowego. Zdaniem prezesa LRF, konieczne jest, zatem stworzenie pakietu kryzysowego opartego na modelu norweskim, aby przynajmniej częściowo złagodzić ekstremalny wzrost cen po stronie kosztów.

Premia za biopaliwo

Pod koniec października rząd Norwegii zadeklarował równowartość ponad 76 mln euro dodatkowych środków na rolnictwo, aby zrekompensować również tam gwałtowny wzrost kosztów produkcji. Szwedzkie Stowarzyszenie Rolników apeluje o tymczasową pomoc finansową w postaci pomocy na suszę w 2018 roku. Aby zrekompensować wzrost cen oleju napędowego, szwedzki rząd powinien również wprowadzić premię za stosowanie czystego biodiesla i bioetanolu w rolnictwie.

W tym kontekście należy również promować inwestycje w budowę instalacji do produkcji biopaliw. Ponadto LRF proponuje zwrot podatku od oleju napędowego. Wreszcie od rządu wymaga się oceny swojej polityki rolnej i jej konsekwencji dla opłacalności rolnictwa.

Przewodniczący LFR uważa również, że nie da się obejść wyższych cen detalicznych lokalnej żywności. Nalegał jednak na zachowanie proporcji, aby uniknąć efektu przesunięcia zakupów w kierunku towarów importowanych.