Po tym, jak w lutym ze względu na niepewną już wtedy sytuację rolników w Szwecji zadecydowano o pakiecie pierwszej pomocy o równowartości prawie 100 mln euro, w zeszłym tygodniu zaprezentowano kolejny pakiet środków wsparcia, dwukrotnie wyższy. Parlament musi go jednak jeszcze potwierdzić.

Z tego 154 mln euro ma zostać przeznaczone na hodowlę zwierząt, aby zapobiec wąskim gardłom płynności i zamknięciom operacyjnym. Kolejne 39 mln euro już pobranego podatku od olejów mineralnych ma zostać zwrócone rolnikom. Wcześniej rząd wprowadził obniżkę podatku na olej napędowy w rolnictwie o prawie 80 mln euro.

Szwedzki Związek Rolników (LRF) z zadowoleniem przyjął rządowe propozycję. Według prezesa stowarzyszenia szwedzki sektor rolny poniósł dodatkowe roczne koszty w wysokości prawie 900 mln euro w wyniku eksplozji cen energii i wzrostu nakładów. Sytuacja rolników, a zwłaszcza właścicieli zwierząt gospodarskich, jest, więc niezwykle napięta. Tym ważniejsze jest, aby zaplanowane środki szybko dotarły do ​​gospodarstw – podkreślił prezes.