Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2021 r. od 18 października. Zaliczki są wypłacane na najwyższym dopuszczonym w UE poziomie i w przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych – 85 proc. należnych dopłat.

Jak wynika z danych Agencji, w ciągu trzech pierwszych dni realizacji zaliczek na konta bankowe blisko 210 tys. rolników trafiło ponad 1,5 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich, a prawie 137 tys. rolników otrzymało 0,5 mld zł w ramach płatności obszarowych PROW.

[Aktualizacja]

- W pierwszym tygodniu realizacji na konta bankowe rolników trafiło w sumie 3,2 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW - mówi Halina Szymańska Prezes ARiMR. W ramach tej kwoty do ponad 343,2 tys. rolników trafiło blisko 2,5 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich, a ok. 254 tys. beneficjentów otrzymało ponad 700 mln zł w ramach płatności obszarowych PROW.

Agencja wszelkie środki przekazuje wyłącznie na konta, które zostały wskazane przez rolników we wnioskach o wpis do ewidencji producentów. Dlatego bardzo ważne jest, by numery rachunków były aktualne.

- Zachęcamy rolników oczekujących na wypłatę zaliczek, aby sprawdzili, czy ARiMR posiada właściwe dane w tym zakresie. Jeżeli numer konta będzie nieaktywny, pieniądze wrócą do Agencji. Wszelkie zmiany dotyczące numeru rachunku należy zgłaszać do biur powiatowych ARiMR - przypomina Agencja.

Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada, natomiast od 1 grudnia br. rozpocznie się przekazywanie pozostałych kwot dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW.

W tegorocznej kampanii wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło ok. 1,3 mln rolników, a koperta finansowa przeznaczona na ich realizację wynosi 15,63 mld złotych. Natomiast cały budżet na płatności obszarowe z PROW za 2021 r. wynosi nieco ponad 3 mld zł.

Stawki płatności bezpośrednich za rok 2021 określone w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

 • Jednolita płatność obszarowa - 487,62 zł/ha
 • Płatność za zazielenienie - 327,26 zł/ha
 • Płatność dodatkowa - 184,54 zł/ha
 • Płatność dla młodego rolnika - 308,59 zł/ha
 • Płatność do bydła - 336,73 zł/szt.
 • Płatność do krów - 426,51 zł/szt.
 • Płatność do owiec - 114,47 zł/szt.
 • Płatność do kóz - 51,56 zł/szt.
 • Płatność do roślin strączkowych na ziarno - 685,70 zł/ha
 • Płatność do roślin pastewnych - 457,46 zł/ha
 • Płatność do chmielu - 2 087,75 zł/ha
 • Płatność do ziemniaków skrobiowych - 1 210,32 zł/ha
 • Płatność do buraków cukrowych - 1 547,13 zł/ha
 • Płatność do pomidorów - 3 371,12 zł/ha
 • Płatność do truskawek - 1 313,93 zł/ha
 • Płatność do lnu - 558,70 zł/ha
 • Płatność do konopi włóknistych - 198,05 zł/ha
 • Płatność do tytoniu - grupa Virginia - 3,18 zł/kg
 • Płatność do tytoniu - pozostały tytoń - 2,25 zł/kg.

Kurs euro ogłoszony przez Europejski Bank Centralny, według którego obliczone zostały stawki płatności bezpośrednich za rok 2021 wynosi 4,6197 zł za 1 EUR.

Stawki płatności dla poszczególnych typów ONW

ONW z ograniczeniami naturalnymi:
- strefa I – 179 zł/ha/rok;
- strefa II – 264 zł/ha/rok.

ONW typ specyficzny:
- strefa I – 179 zł/ha/rok;
- strefa II – 264 zł/ha/rok;
- strefa II w obrębie której co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych jest położonych powyżej 350 m n.p.m. – 550 zł/ha UR/rok - dotyczy gospodarstw z obsadą zwierząt trawożernych na poziomie co najmniej 0,5 DJP/ha UR.

ONW typ górski:
- 450 zł/ha/rok
- 750 zł/ha UR/rok - dotyczy gospodarstw z obsadą zwierząt trawożernych na poziomie co najmniej 0,5 DJP/ha UR.