Zdaniem resortu rolnictwa są jednak duże szanse, że programy będą uruchomione stopniowo, a pierwsze wnioski będą przyjmowane już niebawem. Teraz wszystko zależy od tego kiedy Komisja Europejska przyjmie nowy PROW.
Henryk Kowalczyk wiceminister rolnictwa: - Jeślibyśmy ten termin już precyzyjnie znali wtedy moglibyśmy precyzyjnie podać terminy naboru wniosków na programy na lata 2007-13.

Jedno jest pewne, wnioski o pierwsze środki pomocowe na lata 2007-13 rolnicy już mogą składać. Chodzi tu o program wsparcia obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Rolnicy, którzy ubiegają się o te dotacje mają czas na złożenie dokumentów wraz z wnioskami o dopłaty bezpośrednie do 15 maja.

Grzegorz Spychalski prezes ARiMR: - Sama procedura obsługi tych wniosków spowoduje że w momencie kiedy będziemy realizować płatności najprawdopodobniej program będzie już zatwierdzony i będziemy to robić zgodnie z przepisami prawa unijnego i krajowego.
Kolejne działania w miarę możliwości będą uruchamiane stopniowo.
- Pewnie w drugiej części, ale nie wcześniej niż kwiecień maj będą pobierane wnioski na renty strukturalne z tego względu że tam jest sytuacja taka że będzie promesa, czyli będzie wstępne rozpatrzenie wniosku, promesa i dopiero przekazanie gospodawa. - dodaje Kowalczyk

W czerwcu ruszy program zalesiania. Jesienią będzie uruchomiony nabór wniosków na usługi dla ludności wiejskiej, poprawę infrastruktury, oraz odnowę wsi. Na przełomie roku zaś ruszy młody rolnik oraz wsparcie na przetwórstwo.
Zdaniem resortu rolnictwa nabór wniosków przed zakończeniem wszystkich procedur mógłby się skończyć tak jak dwa lata temu, kiedy to na rozpatrzenie dokumentów zainteresowani czekali nawet dłużej niż rok. A powtórzenia takiej sytuacji nie chcą także sami rolnicy.

Roman Kotowicz Krajowa Rada Izb Rolniczych: - Ja nie jestem za tym aby bez zatwierdzenia PROWU przyjmować wnioski. To stwarza wielki chaos bałagan rolnicy później się denerwują składają wnioski decyzji nie otrzymują, bardzo długo czekają zadłużają się po części.
Mamy także i dobre informacje. Już niedługo zostanie ogłoszony ponowny nabór wniosków na program inwestycji w gospodarstwach rolnych. Dodatkowe środki pochodzą z oszczędności z programów na lata 2004-06.

Ministerstwo Rolnictwa zamierza ogłosić termin naboru dokumentów dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem przyjmowania dodatkowych wniosków. I dopiero wtedy rolnicy będą mogli zgłaszać się do regionalnych oddziałów Agencji Restrukturyzacji. Wnioski złożone przed wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane.

Źródło: Agrobiznes