Europesjki Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP), z myślą o finansowaniu projektów infrastrukturalnych, uruchamia Samorządowy Program Pożyczkowy (SPP). Rusza pierwsza edycja programu, w której do podziału jest 15 mln zł. Wnioski o pożyczkę można składać do 6 października.

Pieniądze uzyskane w ramach programu mogą zostać przeznazone na trzy cele: inwestydcje oświatowe (budowa i remot szkół), budowę wodociągów oraz budowę i remonty dróg gminnych i powiatowych. Środków tych nie będzie można przeznaczyć na refinansowanie inwestycji.

- Całkowita pula SPP nie jest ustalona. Wiadomo jednak, że kolejne edycje będą uruchamiane co kwartał, a ich budżet będzie zamykał się w przedziale 10 - 15 mln zł - powiedział Marewk Zagórski, prezes EFRWP.

 Fundacja będzie udzielała pozyczek bez pośrednictwa banku. Samorząd uzyska możliwość pożyczenia 1 mln zł i sfinansowania całych kosztów inwestycyjnych. Pożyczka będzie tania. Po pierwsze - EFRWP nie będzie pobierał prowizji za rozpatrzenie wniosku, po drugie - oprocentowanie pożyczki jest preferencyjne i wyniesie równowartość wskaźnika WIBOR 3M (lub 95 proc. tego wskaźnika, w przypadku przedsięwzięć priorytetowych). Do priorytetowych zaliczono te inwestycje, które znacząco wpływają na podniesienie jakości życia mieszkańców, np. budowa kanalizacji sanitarnej.