Zgodnie z art. 33ff ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz 70, z późn. zm.) wnioski o przyznanie płatności niezwiązanej z produkcją należy składać w terminie 15.03 - 15.05 danego roku kalendarzowego. Z uwagi na fakt, że w 2011 r. 15 maja wypada w niedzielę, czyli dzień ustawowo wolny od pracy, zgodnie z art. 57 § 4 KPA termin składania wniosków przedmiotowych został przedłużony do 16 maja 2011 r.

Warunki przyznania oraz wniosek o przyznanie płatności niezwiązanej z produkcją można pobrać ze strony internetowej Agencji.