Senat przyjął 5 sierpnia br. nowelizację ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw. Nowelizacja ustawy objęła kwestię terminu dołączenia do wniosków o przyznanie płatności do owoców miękkich kopii umów zwartych przez plantatorów malin i truskawek z (zatwierdzonymi przez ARiMR) podmiotami przetwarzającymi te owoce. Do tej pory ustawa zobowiązywała plantatorów do złożenia tych umów w terminie do 31 lipca. Zgodnie z nowelą ustawy, będzie to możliwe do 15 września.

Kopie umów o przetwórstwo dostarczone do biur powiatowych ARiMR po 31 lipca będą uznawane za złożone w terminie.

Senat przyjął zgłoszoną 25 lipca br. przez Sejm nowelizację, ponieważ, zgodnie z danymi ARiMR, do 21 lipca tylko
15 tys. wniosków o płatności do owoców miękkich, spośród 36,5 tys. złożonych, zostało uzupełnionych umowami o przetwórstwo. Ponadto wśród złożonych już kopii umowy o przetwórstwo w wielu znajdowały się błędy, które muszą być skorygowane. Na domiar złego część rolników, którzy nie zawarli jeszcze umów o przetwórstwo zaczęła wycofywać wnioski o dopłaty do owoców miękkich, aby uniknąć sankcji z powodu niedostarczenia w terminie kopii umów. Brak nowelizacji ustawy mógłby oznaczać, że nawet połowa plantatorów, którzy złożyli wnioski mogłaby nie otrzymać płatności do owoców miękkich. Żeby wydłużony termin zaczął obowiązywać nowelizację ustawy musi podpisać Prezydent. Wejdzie ona w życie w ciągu 14 dni od dnia jej opublikowania.

Źródło: ARiMR