Podczas obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi padło pytanie o ostateczne uzgodnienia dotyczące puli na płatności bezpośrednie w nowej WPR.

Więcej:

4 proc. gruntów ornych na obszary nieprodukcyjne - w gospodarstwach powyżej 10 ha

Zapytaliśmy o to i my w MRiRW.

„W efekcie porozumienia w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF) osiągniętego przez liderów UE na posiedzeniu Rady Europejskiej w lipcu 2020 r. pula środków przydzielonych na finansowanie WPR w Polsce w latach 2021-2027 wynosi:

·         na płatności bezpośrednie – 21 647 mln euro;

·         na wsparcie rozwoju obszarów wiejskich – 9 532 mln euro w ramach WRF oraz prawie 945 mln euro dodatkowych środków z instrumentu Next Generation EU („fundusz odbudowy") na lata 2021-2022;

·         na wsparcie sektora pszczelarskiego – 35 mln euro.

Łącznie jest to prawie 32 159 mln euro” – wyjaśnia MRiRW.

Rok temu zdaniem prezydenta na nową WPR miało być o ponad miliard euro więcej, tj. 33,5 mld euro.

Więcej: 

Prezydent w Końskich: w UE wynegocjowaliśmy większe pieniądze na politykę rolną

Nie potwierdzały tego już nasze ubiegłoroczne wyliczenia. Pisaliśmy:

„W latach 2014-2020 na dopłaty bezpośrednie było 23 490,9 mln euro, a na PROW - 8 598,3 mln euro, razem 32 089,2 mln euro.

W latach 2021-2027 na dopłaty jest zatem mniej - 21 646,9 mln euro, na programy w sektorze pszczelarskim zaplanowano 35,2 mln euro, a na PROW – 9 532,1 mln euro, co łącznie daje 31 214,2 mln euro.

To o  875 mln euro  mniej niż w kończącej się siedmiolatce. Kwoty te nie uwzględniają inflacji, są to ceny bieżące”.

Więcej:

Dla wszystkich 1000 euro dopłat bezpośrednich na ha… w ciągu 7 lat

Teraz – po dodaniu pieniędzy z Funduszu Odbudowy – „znalazło się” blisko miliard euro, co pozwala mówić, że na WPR było i jest (bez uwzględnienia inflacji!) prawie tyle samo środków. Pamiętajmy też, że ekoschematy, zastępujące należne teraz wszystkim zazielenienie, pochłoną nawet ok. jednej trzeciej kwoty przeznaczonej na dopłaty.

Ministerstwo nie podaje, ile pieniędzy z rozwoju obszarów wiejskich przekieruje tym razem na dopłaty bezpośrednie.

 MRiRW podaje jednak następujące wyjaśnienie:

W przypadku płatności bezpośrednich dla okresu 2021-2027 podawania jest również kwota 21 834 mln euro. Wynika ona z załącznika do rozporządzenia zawierającego przepisy dotyczące m.in. płatności bezpośrednich.

Tu konieczne są dodatkowe wyjaśnienia. Rolnicy składają wnioski o płatności bezpośrednie w danej kampanii" (w roku „n"), ale budżet UE dopiero w kolejnym roku („n+1") ureguluje zobowiązania wynikające z tych wniosków (Komisja Europejska zwraca państwom członkowskim środki). Limity budżetowe dla lat 2021-2027, ustalone w ramach WRF, wykorzystane będą na sfinansowanie płatności bezpośrednich z „kampanii" 2020-2026. Konsekwencją tego jest, że łączne alokacje budżetowe ustalone w WRF są nieco niższe niż łączne limity dla „lat kampanii" płatności bezpośrednich podane w rozporządzeniu o płatnościach. Dotyczy to państw takich jak Polska, czyli objętych mechanizmem konwergencji płatności bezpośrednich (stopniowego podnoszenia stawek). Obie kwoty są przy tym prawidłowe, ale należy pamiętać, że jedna dotyczy „lat budżetowych", a druga „lat kampanii" płatności bezpośrednich.