Rzecznik Praw Obywatelskich w maju wystąpił do Ministerstwa Rolnictwa o wyjaśnienia na temat stanu udzielanej pomocy po suszy – po wystąpieniach na ten temat prezydenta i ministra rolnictwa, a także wobec sprzecznych danych podawanych przez ARiMR „Farmerowi”.

Więcej: RPO – po artykule „Farmera” - wystąpił o wyjaśnienia dotyczące pomocy po suszy

Odpowiedzi udzielił 2 czerwca wiceminister Ryszard Kamiński.

Jak podał, na dzień 29 maja pomoc została wypłacona 261.746 beneficjentom na kwotę 1.239,6 mln zł, w tym 35.739 beneficjentom zostały wypłacone zaliczki na kwotę 89,35 mln zł, a na rozpatrzenie wniosków i wypłatę pomocy w wysokości ok. 1.054,97 mln zł oczekuje 126.407 producentów rolnych, w tym 35.739 producentów rolnych, którzy otrzymali zaliczki.

Wiceminister udzielił odpowiedzi zanim jeszcze 17 czerwca skierowano na pomoc po ubiegłorocznej suszy 676 mln zł.

Potwierdza to zatem, że – jak wyliczyliśmy wcześniej - po 17 czerwca wciąż brakowało ok. 400 mln zł na ten cel.

Więcej: Na pomoc po suszy wciąż za mało o pół miliarda złotych?

„Farmer” wciąż nie otrzymał z ARiMR wiarygodnego wyliczenia, ilu rolnikom i jakie stawki do hektara wypłacono. MRiRW nie wyjaśniło też, ile pieniędzy było w tej rzekomo "ostatniej transzy" pomocy, uruchomionej 17 czerwca i czy mogło to wystarczyć dla wszystkich, którzy jeszcze nie otrzymali pomocy, jakie są możliwości udzielania pomocy wobec kończącego się limitu de minimis oraz dlaczego Polska nie korzysta z możliwości zwiększenia limitu de minimis o 0,25 proc. produkcji rolnej (czyli z obecnego 1,25 do 1,5 proc., tj. o jedną piątą) – o wszystkim pisaliśmy wielokrotnie.

Cała odpowiedź wiceministra Kamińskiego na wystąpienie RPO – w załączniku.

Wczoraj podano, że do wypłaty trafia kolejna „ostatnia transza” pomocy po ubiegłorocznej suszy. Nie podano wielkości tej kolejnej kwoty przeznaczanej na pomoc.

Więcej: Kolejna „ostatnia transza” pomocy suszowej już w drodze

Tymczasem ARiMR rozpoczyna kolejny nabór wniosków o udzielenie pomocy po ubiegłorocznej suszy. 1 lipca 2020 r. ruszy nabór wniosków dla utrzymujących stawy hodowlane.

Można je będzie składać do 15 lipca 2020 r. w biurach powiatowych Agencji.

O pomoc może wystąpić producent rolny, który:

- w 2019 r. prowadził chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2019 r. susza lub powódź w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;

- posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (EP), lub weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany przez powiatowego lekarza weterynarii;

- złożył do Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie sprawozdanie RRW-22 za rok 2017 oraz rok 2018, zawierające zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli.

Stawka pomocy wynosi 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi. Wysokość dofinansowania będzie ustalana jako iloczyn powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi oraz stawki pomocy na 1 ha tej powierzchni, przy czym wysokość pomocy dla jednego podatnika podatku rolnego nie może być większa niż równowartość w złotych 30 tys. euro – informuje ARiMR.

O udzieleniu pomocy producentom ryb zadecydowano w końcu ubiegłego roku.

Więcej: Będzie pomoc po suszy dla producentów ryb

Nie wiadomo więc wciąż, czy i tym razem udzielanie  pomocy po ubiegłorocznej suszy będzie mogło być uznane za zakończone.