Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 to ponad 17 miliardów euro do wykorzystania. Niecała jedna ósma z tego bo 3 miliardy euro jest już zarezerwowana. Pieniądze pójdą na wypłatę tak zwanych zobowiązań wieloletnich. Przez 5 lat Agencja Restrukturyzacji wypłaca dotacje z programów rolnośrodowiskowych, oraz wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych, przez 10 renty strukturalne a najdłużej bo aż 20 lat zalesianie.

Ale to nie wszystko. Każda zmiana kursu ero w stosunku do złotówki to kolejne ubytki w kasie unijnych funduszy. Mieczysław Paradowski, ministerstwo rolnictwa: jeżeli planowano PROW przy kursie 3,7 a w tej chwili mamy 3,3 nawet niższy no to siłą rzeczy już prosty rachunek wskazuje na to że liczba beneficjentów będzie malała.

Apetyt na unijne dotacje za to wzrasta. Dlatego trudno będzie uniknąć sytuacji z listopada ubiegłego roku. Po dotacje na modernizacje gospodarstw rolnych ustawiały się kolejki chętnych. Rolnicy stali po kilka dni przed Agencją Restrukturyzacji aby złożyć wnioski.

Takich scen nie było już w innych programach ale fundusze rozchodziły się w krótkim czasie. Nabór wniosków na renty strukturalne zamknięto już po tygodniu. Jeszcze szybciej wykorzystywano w niektórych województwach środki na dodatkową działalność gospodarczą. W kolejce na uruchomienie czekają kolejne działania.

Mieczysław Paradowski, ministerstwo rolnictwa: myślę, że mikroprzedsiębiorstwa to będzie działanie, które będzie się cieszyło bardzo dużą popularnością, ale nie przewidujemy podobnych sytuacji jaka miała miejsce w listopadzie zeszłego roku.

W resorcie rolnictwa trwają bowiem prace nad zmianą procedur składania dokumentów. Jest na to jeszcze czas bo uruchomienie kolejnych działań zapowiadane jest na jesień. Wtedy wnioski o dofinansowanie będą mogli składać właściciele niewielkich przedsiębiorstw, Lokalne Grupy Działania oraz samorządy.

Nie znany jest tylko los programu skierowanego do producentów żywności regionalnej i ekologicznej.

Źródło: Agrobiznes/Dorota Florczyk