Program obejmuje wszelkie rodzaje OZE.

- Program będzie wspierał produkcję, wybudowanie instalacji do produkcji odnawialnych źródeł energii przez gospodarstwa rolne, przez rodzinne gospodarstwa rolne  – mówił minister środowiska Henryk Kowalczyk. – Program, który będzie wspierał produkcję energii z odnawialnych źródeł typu fotowoltaika, mogą być wiatraki, może być energia wodna, mogą być również biogazownie – a więc wszelkie rodzaje przedsięwzięć związane z odnawialnymi  źródłami energii. Program, który będzie wspierał w sposób dotacyjny 40 proc. poniesionych nakładów inwestycyjnych, nie więcej niż 800 tysięcy.

Dotacją objęte będą również systemy magazynowania energii.

Program sprzyja rozwojowi rolnictwa i ochronie środowiska.

Gospodarstwo może być jedną wielką zieloną elektrownią – mówił minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Jak podkreślał, ważne jest zarówno wykorzystanie biomasy do biogazowni, produkujących energię elektryczną i metan, który może być również paliwem samoistnym, jak i wykorzystanie trwającego programu polegającego na wymianie pokryć eternitowych na dachach –co można połączyć z montowaniem paneli fotowoltaiczne i kolektorów słonecznych.

Ustabilizowanie dostaw przez źródła lokalne jest ważne dla całego społeczeństwa i wpisuje się w ostatnio przyjęte zmiany w ustawie o OZE – możliwość tworzenia spółdzielni energetycznych pozwala na współpracę wytwórców i odbiorców energii i rozliczanie się ich jak prosument.

- Wprowadzamy kompleksowe, uzupełniające się, wzajemnie się wspierające, dające efekt synergii programy, które będą dobrze służyły mieszkańcom wsi, również stabilności  polskiego rolnictwa   - podsumował minister Ardanowski.

Jutro wchodzi w życie program dotyczący wapnowania, wkrótce ruszy nabór z PROW na małą retencję w gospodarstwach. W przyszłym unijnym okresie programowania będzie uruchomiony duży program budowy zbiorników retencyjnych.

Więcej o programie Agroenergia: NFOŚiGW oferuje nabór na Agroenergię