Do 2 lutego 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła w ramach dopłat bezpośrednich za 2014 r. ok. 8 mld zł. Pieniądze te trafiły na konta bankowe ponad 1 mln rolników. Natomiast  do 5 lutego 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła 9,36 mld zł na konta bankowe 1,13 mln rolników.

Do 5 lutego 2015 r. Agencja przekazała w ramach dopłat ONW za 2014 r. 1,17 mld zł, na konta bankowe 642,2 tys. rolników.

Natomiast płatności rolnośrodowiskowe za 2014 rok otrzymało do 5 lutego 2015 r. 82,7 tys. rolników. Na ich konta bankowe Agencja przekazała 949,1 mln zł.

Jak informuje ARiMR, 30 tys. rolników, którzy złożyli wnioski o przyznanie im dopłat bezpośrednich za 2014 r. poniosło straty z powodu rosyjskiego embarga, ASF czy klęsk żywiołowych. Spośród nich 24,2 tys. otrzymało z Agencji takie płatności na swoje konta bankowe.