Do 21 grudnia 2010 r. wykorzystanie limitów tegorocznych środków finansowych przewidzianych w tych regionach na taką pomoc przedstawia się w następujący sposób:

  • Dolnośląski OR ARiMR - 99,30%;
  • Małopolski OR ARiMR - 90,07%;
  • Podkarpacki OR ARiMR - 118,95%.

Przepisy określające zasady przyznawania wsparcia "młodym rolnikom" wskazują, że jeżeli w danym województwie wysokość środków finansowych wynikająca ze złożonych wniosków o pomoc jest wyższa o 20% od przyznanego limitu, wtedy następny dzień roboczy jest ostatnim dniem przyjmowania wniosków o takie wsparcie w tym regionie.

W pozostałych 13 województwach  przyjmowanie w 2010 r. wniosków o przyznanie premii "młodym rolnikom" zakończyło się już wcześniej.

Dotychczas ARiMR przyjęła w tegorocznym  naborze w całym  kraju ponad 12,8 tys. takich wniosków.

Duże zainteresowanie w tym roku premiami dla "młodych  rolników" było pewnym zaskoczeniem. W poprzednich naborach w 2008 i 2009 roku wniosków o premie było dużo mniej. Wpływ na tak dużą popularność tegorocznego naboru  miało przede wszystkim zwiększenie kwoty premii z 50 tys. zł. do 75 tys. zł., złagodzenie kryteriów jej przyznawania oraz  uruchomienie w tym roku naboru wniosków o przyznanie "Rent strukturalnych". Działania pomocowe z PROW 2007-13: "Renty strukturalne" i "Ułatwianie startu młodym rolnikom" są w wypadku niektórych rolników ściśle ze sobą związane. (m)