Jak poinformowało ministerstwo rolnictwa w Erfurcie, nowi założyciele przedsiębiorstw rolnych otrzymują kapitał zalążkowy w wysokości do 70 tys. euro, jeśli w chwili składania wniosku nie mają więcej niż 40 lat. Dzięki tej pomocy na rozpoczęcie działalności land chce ułatwić młodym specjalistom rozpoczęcie działalności i odniesienie sukcesu w biznesie oraz wesprzeć zmianę pokoleniową w rolnictwie Turyngii.

2 z 3 gospodarstw bez następcy

Zakładanie, rozwój i przejmowanie gospodarstw stanowi duże wyzwanie finansowe dla młodych rolników w Turyngii. Według danych statystycznych, tylko, co trzecie gospodarstwo ma szansę na sukcesję. W wielu gospodarstwach w Turyngii w nadchodzących latach konieczna będzie zmiana pokoleniowa ze względu na wiek właścicieli. Ministerstwo chce zachować zakotwiczoną regionalnie, zróżnicowaną strukturę rolnictwa w Turyngii i miejsca pracy w rolnictwie. Dlatego wspiera zmianę pokoleniową.

W programie w 2023 roku dostępnych jest łącznie 700 tys. euro.