2 maja rzecznik Komisji Europejskiej ds. rolnictwa Roger Waite poinformował o nałożeniu na Polskę kary w wysokości prawie 80 mln euro za niedociągnięcia w wykorzystaniu funduszy rolnych. Premier Donald Tusk skomentował to wówczas na Twitterze: "To nie pierwszy kosztowny błąd naszych poprzedników, za który zapłaci polski podatnik. Kara za lata 2004-06".

We wtorek na konferencji prasowej szef rządu nawiązał do swojego wpisu, mówiąc, że jego komentarz spotkał się z falą zarzutów, iż "kolportuje nieprawdę i że w sposób bezpodstawny obciąża (...) poprzedników odpowiedzialnością za ten stan rzeczy". Podkreślił, że sprawę tę wyjaśnia wtorkowy komunikat Komisji Europejskiej.

Tusk zacytował wtorkowe oświadczenie Rogera Waite'a, rzecznika Komisji Europejskiej ds. rolnictwa (rozsyłane także dziennikarzom przez przedstawicielstwo Komisji w Polsce): "Komisja Europejska postanowiła nie zatwierdzać rozliczenia kwoty 79,9 mln euro unijnego finansowania. Polska będzie musiała tę kwotę zwrócić. Korekta dotyczy wydatków z funduszy na rozwój obszarów wiejskich przyznawanych w ramach środka +gospodarstwa niskotowarowe+. Środek +gospodarstwa niskotowarowe+ był wdrażany w Polsce tylko w okresie programowania 2004-2006. Wypłaty są realizowane w okresie 5-letnim i z tego powodu są one finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Niedociągnięcia stwierdzone przez Komisję dotyczą: pierwsze - nieskutecznej kontroli początkowych wniosków o finansowanie, drugie - nieskuteczności procesu zatwierdzania biznesplanów. Miały one zatem miejsce w okresie wdrażania środka w latach 2004 -2006".

- Wydaje się, że ten komunikat zamyka spekulacje i interpretacje, które w sposób krzywdzący dotykały ministra Kalembę - podsumował szef rządu. - Mam nadzieję, że wszyscy, którzy formułowali te poglądy, nie będą trwali w błędzie i nie będą korzystali z każdego nadarzającego się pretekstu, by walić na odlew w oponentów politycznych - dodał.

W opinii premiera jest wiele pracy do wykonania, by zminimalizować karę nałożona na nasz kraj. Zaznaczył, że Polska skorzysta z trybu odwoławczego. Zapowiedział, że w środę Kalemba poda szczegóły spraw na specjalnej konferencji prasowej.

W latach 2004-2006 na wspieranie gospodarstw niskotowarowych przewidziano łącznie 373,3 mln euro. Z tej pomocy mógł skorzystać rolnik, którego gospodarstwo uznane było za niskotowarowe (tzn. gospodarstwo o wielkości ekonomicznej od 2 do 4 EJW - Europejska Jednostka Wielkości). Pieniądze te miały pomóc mu w restrukturyzacji gospodarstwa tak, by mógł uzyskiwać lepsze dochody.