30 czerwca 2022 r. upłynął termin na składanie przez rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wniosków o wsparcie. Nabór dotyczył upraw, które zostały zniszczone w 2021 r.

AKTUALIZACJA:

Do końca czerwca ARiMR zarejestrowała nie ponad 64 tys. takich wniosków, jak wcześniej na podstawie informacji przekazanych przez Agencję informowaliśmy, a jedynie 44 tys.! 

- Uprzejmie informujemy, że do informacji dotyczącej tzw. „pomocy klęskowej” na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wkradł się błąd. Ze wstępnych danych po zakończeniu naboru wynika, że do ARiMR trafiło ponad 44 tys. wniosków o wsparcie od poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które wystąpiły w 2021 roku - napisało do redakcji farmer.pl Biuro Prasowe ARiMR. - Przepraszamy za pomyłkę - dodano.

Dla porównania przypominamy oficjalne dane za 2021 r.: zgodnie z informacjami wojewodów szkody w związku z ubiegłorocznymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi z wyłączeniem suszy wystąpiły na powierzchni 298 160,11 ha i wyniosły ok. 1 mld zł, a poszkodowanych zostało 29 808 gospodarstw.

Zgodnie natomiast z danymi z aplikacji publicznej wnioski o oszacowanie szkód złożyło 23 761 producentów rolnych, którzy zgłosili wystąpienie suszy na powierzchni ponad 1 mln ha. Natomiast szkody w plonie w wysokości 5% danej uprawy wystąpiły u 23 508 producentów rolnych na powierzchni 942,4 tys. ha.

Wnioski o pomoc klęskową za 2021 r. można było składać tylko przez dwa tygodnie - od 16 czerwca - bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego ARiMR, za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku o terminie złożenia wniosku decyduje data jego nadania.

Wnioski złożone po 30 czerwca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Problemy z protokołem oszacowania szkód

Jak widać z powyższych danych, nie wszyscy rolnicy (którzy deklarowali straty w ub. roku) złożyli skutecznie wniosek o pomoc klęskową. Być może dlatego, że nie było to takie łatwe.

Niestety - jak wynika z doniesień rolników - poszkodowani gospodarze w całym kraju mieli bardzo duże problemy ze złożeniem wniosku o pomoc klęskową. Chodzi głównie o kłopoty z wygenerowaniem wymaganych załączników: protokołu lub kalkulacji szacowania szkód. ARiMR uspokaja: można je dostarczyć później!

- W przypadku trudności w pozyskaniu z aplikacji publicznej, bądź od właściwego wojewody, protokołu oszacowania szkód (lub kalkulacji oszacowania szkód), można go złożyć w późniejszym terminie – niezwłocznie po otrzymaniu, nie później jednak niż na wezwanie kierownika biura powiatowego - informuje Agencja.

Jak dodaje Biuro Prasowe MRiRW:

Zgłoszenia od producentów rolnych dotyczące problemów z pozyskaniem z powyższej aplikacji protokołu oszacowania szkód lub kalkulacji są na bieżąco rozpatrywane.

i co także ważne:

- W przypadku problemów technicznych z pozyskaniem protokołu oszacowania szkód lub kalkulacji prośby o pomoc lub wyjaśnienie można kierować pod adres susza@coi.gov.pl - poinformował redakcję farmer.pl Dariusz Mamiński, radca w Wydziale Prasowym Departamentu Komunikacji i Promocji w resorcie rolnictwa.