Od 30 października do 12 grudnia br., czyli przez 30 dni roboczych, ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na przywracanie produkcji rolnej w gospodarstwach zniszczonych przez klęski żywiołowe w 2012 lub 2013 roku.

Wsparcie przysługuje rolnikom, którzy ponieśli straty w 2012 lub 2013 roku w wyniku działania co najmniej jednej z następujących klęsk żywiołowych: przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania, suszy, powodzi, deszczu nawalnego, obsunięcia się ziemi, lawiny, gradu, huraganu, pioruna.

Do 9 grudnia rolnicy złożyli w ARiMR 1150 wniosków o pomoc, w których ubiegają się o przyznanie im 135,5 mln zł wsparcia.

Do połowy października 2013 r. ARiMR wypłaciła 276 mln zł rolnikom, którzy ponieśli straty wywołane przez kataklizmy w latach 2010-2012.