Pieniądze na ten cel można uzyskać z działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Z tego działania dofinansować też inwestycje poprawiające poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego w lasach.

Wnioski na ten cel oddziały regionalne Agencji przyjmują od 23 stycznia br. Mogą je składać Nadleśnictwa Lasów Państwowych. W przypadku, gdy z unijnego wsparcia zechcą skorzystać prywatnych właściciele lasów, muszą zgłosić się do właściwego terytorialnie Starostwa oraz Nadleśnictwa. Na podstawie otrzymanego zgłoszenia, Nadleśnictwo może dołączyć zgłaszaną przez rolnika szkodę do kompleksowego projektu odbudowy.

"Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów przyznanej przez ARiMR. Zależy ona od procentowej wartości określającej kwotę inwestycji kwalifikujących się do przyznania pomocy, realizowanych w lasach, które nie należą do Nadleśnictwa, w stosunku do wnioskowanej kwoty pomocy" - poinformował Departament Komunikacji Społecznej ARiMR.