Poinformowała o tym rzeczniczka marszałka województwa łódzkiego Joanna Blewąska. Dodała, że w sumie - do tej pory - podpisano umowy na łączną kwotę prawie 509 mln zł. Zawierane one były m.in. na odnowę i rozwój wsi, rozwój usług dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Pieniądze otrzymane z Unii Europejskiej samorządy, instytucje kultury czy organizacje pozarządowe przeznaczały m.in. na budowę, remonty i wyposażenie świetlic, budowę obiektów sportowych, parkingów, placów zabaw, chodników. Odnawiano za nie zewnętrzne elewacje budynków sakralnych, a także budowano sieci wodociągowe, kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków.

Unijne pieniądze pozwoliły również zakupić - dla Kół Gospodyń Wiejskich czy Ochotniczych Straży Pożarnych - stroje ludowe czy instrumenty muzyczne. Według Blewąskiej, "do najaktywniejszych beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zalicza się gminę Buczek, Białaczów, Lubochnię, Mniszków, Inowłódz i Drzewicę".

Tysięczna umowa, którą podpisał samorząd województwa łódzkiego, dotyczy projektu "Regionalny turniej sołectw", który ma być realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Szadku. Jego pomysłodawcy chcą poprzez turniej "zwiększyć atrakcyjność i konkurencyjność Ziemi Szadkowskiej oraz regionu województwa łódzkiego na tle Polski".

Ich zdaniem turniej może stać się wydarzeniem etnograficznym, społecznym, integrującym mieszkańców regionu.

W ramach projektu zorganizowane zostaną dwa regionalne turnieje - w 2012 i 2013 roku. Konkursy odbędą się w trzech kategoriach. Sołectwa chwalić się będą obrzędami, potrawami regionalnymi, a także pracami rękodzielniczymi. Do uczestnictwa zaproszone mają być wszystkie sołectwa z terenu Gminy i Miasta Szadek oraz gmin ościennych - Zduńskiej Woli, Zapolic, Zadzimia, Łasku, Wodzierad.