Chodzi o proponowane przez Komisję Europejską w ramach reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) zachęty dla młodych i dopiero rozpoczynających działalność rolników (poniżej 40 lat). Według propozycji KE przez pięć lat mieliby oni dostawać dodatkowo 25 proc. średniej bezpośredniej dopłaty od hektara pomnożoną przez wielkość ich gospodarstwa.

Średnie wsparcie dla młodego rolnika w Polsce będzie jednak mniejsze niż w pozostałych państwach UE (414 euro), ponieważ wielkość średniego gospodarstwa młodego rolnika wynosi 7,5 hektara, podczas gdy w Czechach jest 77 hektarów, a we Francji i Wielkiej Brytanii powyżej 90 hektarów.

W związku z tym w Czechach na młodego rolnika przypadnie aż ok. 4,9 tys. euro, we Francji - 3,7 tys. euro, w Wielkiej Brytanii - 3,6 tys. euro, w Estonii 1,5 tys. euro. Mniej dostaną tylko Rumuni (147 euro) i Maltańczycy (156 euro), gdzie powierzchnia gospodarstw jest mniejsza niż w Polsce (w Rumunii jest to 2,9 hektara, na Malcie 0,9 ha).

Jednak z szacunków KE wynika, iż w skali UE, w Polsce jest najwięcej uprawnionych do korzystania z tego programu. Systemem unijnych zachęt może zostać objętych aż 27 489 osób, czyli znacznie więcej niż w plasującej się na drugim miejscu Rumunii; tam osób kwalifikujących się do unijnego programu jest, według szacunków KE, około 19,7 tys.

O dodatkowe dopłaty będą mogli się ubiegać rolnicy z gospodarstwa nieprzekraczającymi 25 hektarów w państwach, w których tyle wynosi średnia wielkość gospodarstw. W krajach gdzie średnia wielkość gospodarstw jest większa, warunkiem otrzymania dopłaty będzie posiadanie gospodarstwa przynajmniej 25 hektarowego, ale nie większego niż średnia wielkość gospodarstwa rolnego w tym kraju.

KE podkreśla, że wspieranie młodych rolników jest konieczne, gdyż tylko 7 proc. rolników ma mniej niż 40 lat, a dwie trzecie ma ponad 55 lat.

W skali ogólnej dopłaty dla Polskich rolników wzrosną w latach 2013 -2020 jeśli propozycja reformy WPR zostanie przyjęta zgodnie z obecnymi propozycjami.

KE w czerwcu zaproponowała zamrożenie wydatków na WPR na poziomie z 2013 roku, czyli budżet tej polityki wyniesie ok. 418 mld euro (w tym 317 mld euro na I filar, a 101 mld euro na II filar) w latach 2014-2020.