Według danych Komisji Europejskiej, od 9 do 16 marca br. Dania i Polska zgromadziły w magazynach największe ilości mięsa w ramach mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny – informuje FAMMU/FAPA. Wszystkie państwa członkowskie UE zdołały w tym okresie wprowadzić do magazynów ponad 25,7 tys. ton wieprzowiny. Ze wszystkich produktów, w odniesieniu do których przyznawane są dopłaty, zgromadzono najwięcej nóg bez kości (15,3 tys. ton – prawie 60 proc. całości przechowywanego mięsa). Boczek bez kości stanowił 18 proc. ogólnej ilości przechowywanego mięsa, a szynki – 8 proc.

Dopłaty zostały przyznane na mocy rozporządzenia Komisji (UE) 2015/360, które weszło w życie z dniem 9 marca br. Tymczasowe wycofanie wieprzowiny z rynku miało na celu przywrócenie równowagi rynkowej w UE i wzrost cen.

Notowania wieprzowiny na rynku unijnym obniżyły się wobec średniej pięcioletniej o 20 proc., głównie na skutek rosyjskiego zakazu importu, który spowodował nadpodaż mięsa w UE. Po raz ostatni zastosowano w UE mechanizm prywatnego przechowywania wieprzowiny w lutym 2011 r. na około 3 tygodnie. Wprowadzenie instrumentu wynikało z trudnej sytuacji sektora wieprzowiny na skutek gwałtownego wzrostu cen pasz, a także kryzysu dioksynowego w Niemczech i spadku cen mięsa w wielu państwach członkowskich. Do magazynów wprowadzono wówczas ok. 140 tys. ton wieprzowiny, a koszt dopłat obciążył budżet UE kwotą ok. 63 mln EUR.

FAMMU/FAPA informuje też o dalszym spadku cen mięsa liczonym rok do roku i o poprawie relacji w stosunku do miesiąca poprzedzającego. W lutym 2015 r. największą dynamikę spadku cen w krajach UE w horyzoncie rocznym wśród najważniejszych gatunków mięsa wykazywała wieprzowina (-11,9 proc.). Porównując poziom cen miesiąc do miesiąca okazuje się, że cena tego gatunku mięsa zwiększyła się w lutym 2015 r. w stosunku do stycznia br. o 4,8 proc.

W omawianym okresie średnia cena wieprzowiny w krajach Wspólnoty kształtowała się na poziomie 1363,30 EUR/t. Dla porównania średnia cena mięsa wieprzowego na rynku światowym wynosiła 1277,30 EUR/t (1449,70 USD/t). W lutym 2015 r. średnia cena wieprzowiny na rynku światowym obniżyła się w porównaniu ze średnią ceną z lutego 2014 r. o 19 proc., natomiast w stosunku do ceny ze stycznia 2015 r. spadła o 13 proc..

W omawianym okresie cena wieprzowiny w Unii pozostawała na poziomie o 7 proc. wyższym od ceny tego gatunku mięsa na rynku światowym.