Obowiązek utrzymania obszarów proekologicznych (obszary EFA) dotyczy rolników posiadających ponad 15 ha gruntów ornych. Co do zasady, wymóg zobowiązuje rolnika do przeznaczenia powierzchni odpowiadającej 5% powierzchni gruntów ornych na obszary EFA.

Obowiązek ten rolnik może wypełniać za pomocą obszarów proekologicznych takich jak elementy krajobrazu, międzyplony lub ugory.

Na podstawie decyzji KE, w tym roku rolnicy mogą prowadzić na ugorach produkcję w ramach płatności za zazielenienie.

Ugory objęte odstępstwem można wykorzystać do produkcji żywności i pasz, co umożliwia uznanie gruntów ugorowanych za odrębne uprawy w ramach dywersyfikacji upraw lub za obszary proekologiczne (EFA), nawet jeśli na takich gruntach jest prowadzona produkcja, tj. wypas, zbiór w celu produkcyjnym lub uprawa.

Znalazłeś ciekawą nieruchomość? Sprawdź jak możesz ją sfinansować

Na ugorach objętych odstępstwem w ramach obszarów proekologicznych (EFA) będzie możliwe stosowanie środków ochrony roślin, przy czym odstępstwo nie obejmuje ugorów z roślinami miododajnymi uznawanymi za obszary proekologiczne (EFA).

Do ugorów nie przysługuje UPP

Jak informuje ARiMR, uprawy ozime oraz uprawy wieloletnie, deklarowane jako ugór, na którym jest prowadzona produkcja w celu wypełnienia obowiązku zazielenienia, nie są uznawane za zgodne z wprowadzonym odstępstwem.

Niestety - zgodnie z interpretacją Agencji - do ugorów, na których jest prowadzona produkcja nie przysługuje też uzupełniająca płatność podstawowa!

Jak wypełniać wnioski w związku ze zmianami dotyczącymi ugorowania?

W związku z tegorocznym odstępstwem rolnicy - jak się okazuje - mają problem z wypełnianiem wniosków o dopłaty bezpośrednie.

Jak wyjaśnia ARiMR, gospodarze, którzy mają zamiar prowadzić produkcję rolną na ugorach, podczas wypełniania wniosków o przyznanie płatności na rok 2022 w aplikacji eWniosekPlus powinni dla takich obszarów wybrać roślinę „Ugór z uprawą”. Na podstawie narysowanych upraw („Ugór z uprawą”), w przypadku, gdy powierzchnia gruntów ornych przekroczy 14,5 ha, system automatycznie utworzy element EFA 1 dla upraw „Ugór z uprawą”. W przypadku, gdy rolnik nie chce zadeklarować uprawy „Ugór z uprawą”, jako obszar EFA lub chce zadeklarować, jako EFA powierzchnię mniejszą niż powierzchnia uprawy, powinien po przełączeniu mapy na definiowanie EFA usunąć ten element lub poprawić jego granicę.

Natomiast rolnicy, którzy w swoich deklaracjach we wniosku, który został już wysłany do ARiMR mają ugory, a zamierzają skorzystać z wprowadzonego odstępstwa (od zakazu produkcji na ugorach), powinni zalogować się do aplikacji, edytować uprawę/uprawy ugoru, w okienku do wyboru rośliny i wnioskowanych płatności, dokonać zmiany rośliny z „Ugór” na „Ugór z uprawą”, a następnie wysłać do ARiMR zmianę do wniosku (ponowne wysłanie deklaracji z wprowadzoną zmianą dotyczącą ugorów).

W przypadku gdy zaistnieje sytuacja, w której rolnik podczas wypełniania wniosku, zadeklarował „ugór” a nie „ugór z uprawą” (i tego nie zmienił), to nie będzie ponosił on konsekwencji z racji braku wprowadzenia tej zmiany - wynika z dodatkowych wyjaśnień, jakie resort rolnictwa przesłał w tym temacie KRIR.

Jak już wspomniano, do „Ugoru z uprawą” nie przysługuje UPP dlatego też - jak podkreśla Agencja - aplikacja nie będzie podpowiadać tej płatności podczas deklaracji rośliny „Ugór z uprawą” na mapie.