Srodze zawiedli się ci rolnicy, którzy nabrali nadziei po styczniowych zapowiedziach ministra Stanisława Kalemby, iż przyjrzy się możliwości ogłoszenia jeszcze jednego naboru wniosków na działanie „Ułatwianie startu młodym rolnikom”. Okazuje się, że pozostałe z tego działania środki - 28 mln euro - trafiły na pomoc dla tych, których dotknęły tegoroczne nawałnice i inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

- W związku z tym, że to akurat waszej redakcji obecnie urzędujący minister rolnictwa Stanisław Kalemba - w dniu 07.01.2013r. nałgał obietnic przenoszenia środków na ww. program i wszczęcie naborów wniosków w II półroczu 2013r.  co  w świetle uchwały podjętej przez Komitet monitorujący na posiedzeniu w dniu 20-21.06.2013r., gdzie nie tylko nie dodano żadnych nowych środków na to działanie, ale zabrano z tego działania na inne cele 28 mln EUR, okazało się kolejnym jego bezczelnym kłamstwem, podpartym bezczelnie szczerym, do bólu, wyznaniem kolejnego oszusta - podsekretarza stanu w MRiRW Zofii Szalczyk z PSL tłumaczącej w załączniku do uchwały nr 82 (podpisanej przez nią z upoważnienia ministra Stanisława Kalemby z PSL, w jego imieniu), że ogłaszanie nowego naboru na to działanie "jest niezasadne" - a trzeba przypomnieć, że w 2011 roku na portalu, przy okazji ówczesnego naboru zapowiadaliście nabór na to działanie w 2012 roku, z czego oczywiście też nic nie wyszło, ale wówczas to były kłamstwa poprzedników obecnego kierownika resortu - to może poczujecie się zobowiązani dopytać tych oszustów, dlaczego nieustannie okłamują i rolników i Was, dziennikarzy?- zaalarmował czytelnik.

Poczuliśmy się zobowiązani, choć okłamani już nie tak bardzo – wszak minister nie obiecywał naboru, a tylko mówił o „szukaniu środków” i rozważaniu możliwości naboru. „Ułatwiania startu młodym” nie było też w wykazie naborów przewidzianych w 2013 r. Takie informacje przekazywaliśmy czytelnikom.

Ale dopytaliśmy.

Ministerstwo Rolnictwa potwierdza: naboru nie będzie, pozostałe środki trafiły na „Przywracanie potencjału”.

A czym tłumaczy taką decyzję? „Ze względu na wystąpienie w 2013 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, takich jak nasilone opady oraz gradobicia, które spowodowały w wielu gospodarstwach rolnych straty w produkcji oraz środkach trwałych, jak również ze względu na ryzyko wystąpienia szkód w kolejnych gospodarstwach w związku z prognozowaną możliwością występowania zjawisk ekstremalnych, takich jak ulewne deszcze, trąby powietrzne oraz gradobicia, Instytucja Zarządzająca Programem (MRiRW) zaproponowała przeniesienie 28 mln euro pozostałych w działaniu <Ułatwianie startu młodym rolnikom> do działania <Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych>. Budżet działania <Przywracanie potencjału produkcji rolnej…> został w całości wyczerpany; realokację zaproponowano w celu zapewnienia środków umożliwiających udzielenie pomocy poszkodowanym rolnikom” - wyjaśniono.

Decyzję zatwierdziła komisja: „Ww. decyzję zatwierdził Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w drodze przyjętej jednogłośnie Uchwały Nr 82 z dnia 20 czerwca 2013 r. w skład którego wchodzą, oprócz strony rządowej, także przedstawiciele samorządów, partnerów społecznych i gospodarczych.”

Tyle co do „kłamstwa” ministra. A co z „kłamstwem” wiceminister Szalczyk?

Niezbyt trafnie zrozumiał nasz czytelnik użyte określenie „niezasadne” – wiceminister przekonuje, że „niezasadne” jest ogłaszanie naboru w sytuacji braku odpowiednich środków, a nie, że nabór na to działanie byłby niepotrzebny: „W chwili obecnej w budżecie działania pozostało niewykorzystane ok. 28 mln euro. W związku z tym niezasadne wydaje się obecnie ogłaszanie naboru wniosków w działaniu „Ułatwianie startu młodym rolnikom” przy wyżej określonym limicie środków do przyznania pomocy” – napisano wyraźnie.

Jak wyjaśnia nam dodatkowo ministerstwo, „pozostająca do dyspozycji kwota pozwoliłaby na przyznanie młodym rolnikom jedynie około 1500 premii w wysokości 75 tysięcy zł, co nie wystarczyłoby na pokrycie zapotrzebowania wynikającego z ewentualnego dodatkowego naboru wniosków w ramach działania <Ułatwianie startu młodym rolnikom>”.

Dotąd w  ramach działania 112 „Ułatwianie startu młodym rolnikom” przeprowadzono 4 nabory wniosków (2008 r., 2009 r., 2010 r., 2011 r.), w wyniku których:

- złożono ogółem ponad 29 tys. wniosków o przyznanie pomocy, na kwotę ok. 2 mld zł;

- wydano ponad 23 tys. decyzji przyznających pomoc na kwotę ok. 1,6 mld zł;

- zrealizowano płatności na kwotę ok. 1,6 mld zł (93,47  proc. limitu środków).

Rozumiemy zawód rolników, którzy liczyli na pieniądze, ale nie czujemy się wcale oszukani – nie przekazaliśmy informacji o naborze, a tylko o rozważanej możliwości jego przeprowadzenia. Czy fakt, że nikt nie kłamał, pozwoli łatwiej młodym rolnikom przyjąć zawód? Tego już trudno wymagać.

Jakąś otuchę może poczują jednak ci, którzy mogą czekać na nowy PROW.

Ministerstwo poinformowało, „że instrument wsparcia młodych rolników został przewidziany w projektowanych przepisach UE dotyczących wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w okresie 2014-2020. Zgodnie z projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, podstawowe zasady przyznawania pomocy pozostałyby bez zmian (wiek do 40 roku życia, odpowiednie kwalifikacje zawodowe, rozpoczynanie po raz pierwszy samodzielnego prowadzenia gospodarstwa).  Natomiast szczegółowe zasady przyznawania pomocy dla młodych rolników w Polsce po roku 2013 są w trakcie wypracowywania. Obecnie trwa II etap konsultacji projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w którym zaproponowano m.in. realizację działania <Premia dla młodych rolników>. Projekt programu dostępny jest na stronie internetowej MRiRW w zakładce PROW 2014-2020.”