Rządowy projekt nowelizacji ustawy o organizacji rynków rolnych zakłada, że przetwórcami są rolnicy produkujący słomę lnianą lub konopną, ale niemający urządzeń do jej przerobu na włókno.

Zgodnie z rządowymi propozycjami, aby rolnik mógł otrzymać środki pomocowe, będzie musiał przedstawić m.in. faktury, okazanie rejestru magazynowego oraz zaświadczenia określające ilość i rodzaj wyprodukowanego włókna. Ponadto przetwórcy będą zobowiązani do poinformowania o powierzchni działek, na których uprawiano te rośliny. Dane te powinny być przekazane do Agencji Rynku Rolnego w terminie 30 dni od zakończenia sprzedaży i przetwarzania włókna.

Projekt nowelizacji przewiduje także zmianę zasad dotyczących płatności dla producentów surowca tytoniowego. Płatności uzupełniające mają być podzielone na dwie części: związane iániezwiązane z produkcją tytoniu. W przypadku tych pierwszych, skup tytoniu przebiegałby pod nadzorem pracownika ARR.

Nowe propozycje przewidują także utworzenie rejestru osób ubiegających się o przyznanie płatności niezwiązanej z produkcją tytoniu. Taki rejestr będzie prowadzony przez dyrektora oddziału terenowego ARR.

Po przyjęciu przez rząd, projektem nowelizacji zajmie się Sejm.

Źródło: PAP