PRZEGLĄD PRASY: Pieniądze z unijnych funduszy zostaną przyznane polskim hodowcom pszczół już po raz czwarty - mówi rzecznik ARR. Są one przeznaczone na współfinansowanie zakupów leków do zwalczania chorób pszczół, analizy jakości miodu, odbudowę hodowli, na przykład na zakup rodzin pszczelich, szkolenia, czy kupno lawet do przewozu pszczół - dodaje.

O pieniądze mogą ubiegać się organizacje i stowarzyszenia pszczelarzy, spółdzielnie pszczelarskie, grupy producenckie, przedsiębiorcy i jednostki badawczo-rozwojowe działające w tej branży. Pomoc jest kierowana do gospodarstw pasiecznych, posiadających weterynaryjny numer identyfikacyjny lub pasiek zarejestrowanych przez powiatowego lekarza weterynarii.

Właściciel pasieki, by uzyskać fundusze musi przygotować projekt i złożyć go do 22 października 2007 roku. ARR ma wypłacać refundacje nie później niż do 15 października 2008 roku. Okres realizacji projektów powinien zakończyć się nie później niż 15 sierpnia 2008 roku.

W poprzednim sezonie branża pszczelarska wykorzystała unijne środki w 85 proc. Najwięcej z nich zostało przeznaczonych na walkę z chorobą zakaźną pszczół (warrozą) - ponad 6,7 mln zł oraz na zakup pszczół - 5,6 mln zł.

Najwięcej skorzystaliśmy w roku 2006. W tym czasie mieliśmy refundowany zakup specjalistycznych przyczep do przewozu uli - mówi Ryszard Pilarski, prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Poznaniu.

Pszczelarze twierdzą też, że nie najlepiej rozwiązana jest kwestia refundowania badań jakości miodu. Brak informacji, o tym, że badający musi pobierać osobiście próbkę z pasieki sprawił, że jednego roku wykonane badania były nieważne.


Źródło: Głos Wielkopolski