Stowarzyszenie właśnie ogłosiło tegoroczny konkurs. Przeznaczyło na ten cel ponad 14,6 mln zł. Wnioski można składać od 15 lutego do 15 marca.

Lokalna Grupa Rybacka (LGR) w Podlaskiem działa na terenie trzech powiatów: augustowskiego, suwalskiego i sejneńskiego oraz gminy Rajgród z powiatu grajewskiego. Stowarzyszenie bierze udział w Programie Operacyjnym "Ryby" na lata 2007-2013, finansowanym ze środków unijnych. Na swoje zadania w tych latach otrzymało 53,4 mln zł.

Jak powiedział w poniedziałek Tomasz Szafranowski z LGR "Pojezierze Suwalsko-Augustowskie", o dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. gminy, powiaty, uczelnie, stowarzyszenia, związki zawodowe, a także przedsiębiorcy z mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Szafranowski powiedział, że najwyżej będą oceniane projekty związane z rybactwem. Mogą to być wnioski m.in. podnoszące sprzedaż ryb przez budowę smażalni, wykorzystanie nowych technologii w przetwórstwie i hodowli ryb, a także dotyczące rekultywacji zbiorników wodnych czy odbudowy szlaków wodnych.

Wysoko będą oceniane też projekty związane z turystyką wędkarską i agroturystyką - np. udostępnienie większej liczby nowych kwater, tworzenie nowych łowisk, a dla turystów kąpielisk czy szlaków turystycznych.

Ważne będą też wnioski związane z poprawą warunków życia mieszkańców na terenach, na których działa LGR. Mogą to być projekty związane z rozwojem agroturystyki czy utworzeniem nowych miejsc pracy.

Szafranowski poinformował, że projekty - w zależności od tego, czego dotyczą - mają szanse na dofinansowanie do 60 lub do 85 proc. wartości.

W ubiegłym roku LGR "Pojezierze Suwalsko-Augustowskie" przeprowadziła podobny konkurs, który cieszył się dużym zainteresowaniem. Zgłoszono wtedy ponad 70 projektów łącznie na 26,6 mln zł. Obecnie są one oceniane w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku. Do podziału jest 14 mln zł.

W programie operacyjnym "Ryby" bierze udział jedenaście regionów z całej Polski, do których trafi łącznie ok. 800 mln zł.

W branży rybackiej pracuje bezpośrednio 30 tys. osób, daje ona 6 proc. PKB.