Jak poinformowała  Aleksandra Bożętka z LGD "Warmiński Zakątek", nabór wniosków o przyznanie funduszy unijnych na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw potrwa do 6 września, a beneficjenci mogą uzyskać łącznie 1,2 mln zł.

Według niej jest to pierwszy tego typu konkurs nastawiony wyłącznie na turystykę. Dofinansowane zostaną nowe miejsca pracy w niewielkich firmach związanych z turystyką wiejską, w tym w gospodarstwach agroturystycznych, polach kempingowych i innych obiektach noclegowych, a także wypożyczalniach rowerów czy kajaków.

Konkurs ma związek ze strategią tworzenia na Warmii tzw. zintegrowanych, sieciowych produktów turystyki wiejskiej. Zgodnie z nią gospodarstwa agroturystyczne mają poszerzać i poprawiać jakość swoich usług, tworząc oferty pakietowe.

Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" obejmuje zasięgiem gminy: Bartoszyce, Bisztynek, Dobre Miasto, Dywity, Górowo Iławeckie, Jeziorany, Kiwity, Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta.

LGD ogłaszają konkursy dla rolników na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodu, dla mikroprzedsiębiorców na rozwój i unowocześnienie swoich firm, dla gmin, kościołów i organizacji pozarządowych na projekty służące poprawie infrastruktury społecznej, turystycznej i kulturalnej, na rewitalizacje zabytków oraz na tzw. małe projekty.

LGD są to tzw. lokalne partnerstwa w formie stowarzyszenia lub fundacji, skupiające przedstawicieli lokalnych społeczności i realizujące Lokalne Strategie Rozwoju. Określają one kierunki rozwoju danego obszaru oraz rodzaje projektów, które powinny być dofinansowane z UE.